På sporet af Jesus

Kristendom Skoleelever fik et indtryk af Jesus' liv og budskab.

Mere end 400 elever fra de danske skolers 3. og 4. klasser var i starten af juni »på sporet af Jesus«, da Skoleforeningen og Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde (MBU) arrangerede deres årlige »Jesus på Flensborghus« i Flensborg. 

Et levene testamente

Det danske hus i byen forvandles denne dag til et »mini-Israel«, hvor børnene kommer tæt på de steder, der har forbindelse til de historier der knyttes til Jesus Kristus: Jerusalem, Betlehem, Jeriko og Genesaret Sø. Det er historier, som den om tolderen i Jeriko, som blev tilgivet, da Jesus kom for at opsøge og frelse det fortabte. Historier om Jesus' forældre, Josef og Maria, og om, hvorfor fisken blev de kristnes hemmelige tegn under forfølgelsen. Det er kristendom, der er til at tage og føle på, præsterne og de mange frivillige præsenterer for eleverne - i år allerede for tredje gang.

Det er netop hensigten med projektet, at børnene gennem et udpluk af bestemte forløb og hændelser fra Det Ny Testamente, som levendegøres på oplevelsesdagen, skal få et indtryk af nogle vigtige hovedtræk i Jesus' liv og budskab.