Nyt fælleselevråd på plads

Elever vil vide mere om it-fremtiden i Skoleforeningen.

Dkflafplusªlleselevrplusñd47

Skoleforeningens nye fælleselevråd havde sit første møde lige inden efterårsferien.
Fælleselevrådet består af repræsentanter for de ni fællesskoler og Ladelund Ungdomsskole. Fælleselevrådets opgave er at varetage elevernes og elevrådenes interesser over for Skoleforeningen samt andre organisationer.

Nogle af de ting, fælleselevrådet vil tage fat i det kommende skoleår, er et volleyball-stævne på 9. klassetrin, skolegrænser og skolevalg samt it på skolerne.
Lederen af Skoleforeningens it-kontor, Leif Olaf Truelsen-Knigge vil på det kommende fælleselevrådsmøde berette om de initiativer og udfordringer, der er på dette område.

Desuden fik fælleselevrådet på sit møde præsenteret lederen af Skoleforeningens rejsekontor, Sally Flindt Hansen, som fortalte om elevudvekslingsprojektet i uge 45 og 47. Rådet snakkede også kort om, hvordan læsebånd fungerer på de forskellige skoler.

Repræsentanterne valgte et forretningsudvalg bestående af Emma Toft Kromann (formand), Jens Jessen-Skolen, Caroline Amalie Dittweiler (næstformand), Cornelius Hansen-Skolen, Matti Ullrich (sekretær), Duborg-Skolen, Maj Tolkmitt (kasserer), A. P. Møller Skolen, Jule Lausten, Jes Kruse-Skolen og Melina Lulu Thomsen, A. P. Møller Skolen. Desuden består fælleselevrådet af Linea Kopf, Cornelius Hansen-Skolen, Sarah-Ann Gebhardt, Jes Kruse-Skolen, Jan Morten Philipp, Sønder Brarup Danske Skole, Max Hansen, Sønder Brarup Danske Skole, Marvin Bremer, Læk Danske Skole, Julia Reinhardt, Læk Danske Skole, Kilian Tramm, Ladelund Ungdomsskole, Toike Biernath, Ladelund Ungdomsskole, Andreas Christensen, Duborg-Skolen, Quentin Schachlewitz, Jens Jessen-Skolen, Emma Emilie Madsen, og Zoe Zander, Gustav Johannsen-Skolen, Rebekka Jansen og Lina Wunderlich, Husum Danske Skole.

Daniel Dürkop