Ny lov styrker ligestillingen

Finansieringen af mindretallets daginstitutioner skal ind i daginstitutionsloven.

Dkfla -12691955

Den slesvig-holstenske regering er i gang med at ændre daginstitutionsloven. SSWs gruppeformand Lars Harms præsenterede for nylig de planlagte ændringer, som også får betydning for de danske daginstitutioner.

- I den gældende forordning står der, at delstatens danske daginstitutioner i forhold til finansieringen skal tilgodeses adækvat, men vi oplevede under ministerpræsident Peter-Harry Carstensen, hvor meget en forordning er værd. Den daværende regering besluttede at skære tilskuddet til de danske skoler ned til 80 procent, og en forordning kan uden videre ændres. Ved at vi føjer formuleringen ind i den nye daginstitutionslov, bliver tilskuddene til de danske daginstitutioner yderligere sikret, for en lov kan kun ændres ved, at man har et flertal i den slesvig-holstenske landdag, sagde Lars Harms.

Den nye daginstitutionslov indeholder også et afsnit om støtte til hjemmesprogene. Det kan blandt andet føre til bedre vilkår for de danske daginstitutioner, hvor der også tales frisisk.

Sprogarbejde

- På nuværende tidspunkt er det sådan, at specielle sprogtilbud kun kan få økonomisk støtte, når det handler om flygtninge, der skal lære tysk. I fremtiden vil det også være muligt at få tilskud til tilbud der for eksempel omhandler dansk, plattysk eller frisisk, sagde Lars Harms.

Skoleforeningens dagtilbudschef Petra von Oettingen er glad for ændringerne.
- At de danske daginstitutioners finansiering nu bliver til lov er et godt eksempel på, at vores arbejde værdsættes af regeringen. De danske daginstitutioner er en integreret del af delstatens børnehavemiljø. Vi ser også frem til, at vores sprogarbejde i forhold til det frisiske på vestkysten styrkes igennem ændringerne i loven, siger hun.
Går alt efter planen, træder den nye daginstitutionslov i kraft til maj næste år.

Daniel Dürkop