Nordisk samarbejde om uddannelser

Norske lærerstuderende i praktik på A. P. Møller Skolen.

Dkflaapm

Den 2. november indgik A. P. Møller Skolen en samarbejdsaftale med Buskerud and Vestfold University College i Norge. Aftalen betyder, at A. P. Møller Skolen fremover er praktiksted for lærerstuderende fra Norge. De skal tilbringe 4 uger i en bedømmelsespraktik i Slesvig.

Praktikforløbet er i historie med norsk som 2. sprog. Det betyder, at de skal følge undervisningen i historie og dansk samt evt. beslægtede fag som geografi og samfundsfag i 10.-12. årgang.

De studerende er i gang med en såkaldt lektoruddannelse, som er den norske læreruddannelse for 8.-13. klassetrin. Som sådan matcher de fint både fællesskolen og gymnasiet i Sydslesvig.

De to institutioner ser frem til at kunne effektuere samarbejdsaftalen, der tilmed åbner for et yderligere samarbejde om praktik i andre fag og større samarbejdsprojekter. A. P. Møller Skolen repræsenterer Danmark i dette samarbejde, som også omfatter gymnasier i Jämtland (Sverige) og Helsingfors (Finland).

Daniel Dürkop