Når »normal«-begrebet bliver udvidet

Et meningsfuldt fællesskab på Jens Jessen-Skolen.

Dkfla -13142000

På Jens Jessen-Skolen i Flensborg har eleverne i 4. klasse været igennem en del udfordringer. Dels har der været mange lærerskift, dels har der været og er der stadig rigtig mange elever med meget forskellige og særlige behov.

Udfordringer

Klassens udfordringer er meget brede. De rækker fra handicap over sociale vanskeligheder til sproglige udfordringer med et barn, der først skal til at lære dansk og tysk. Klassen har på grund af de særlige udfordringer af skolekontoret fået bevilliget ekstra timer i form af lærertimer og pædagogtimer. Der er en skoleledsager i klassen, og de implicerede lærere arbejder i et team for at få struktureret undervisningen på en hensigtsfuld måde.
- Jeg synes, at klassen er et godt eksempel på, at inklusion og differentieret undervisning kan fungere. Børnene indgår i et meningsfuldt fællesskab, siger klassens matematiklærer, Henriette Nøiers.

En selvfølge

Dkfla -13121998- De er blevet til nogle mere rummelige børn. For dem er det en selvfølge, at de hjælper hinanden, siger hun.
Og det er netop det indtryk, man får, når man spørger rundt i klassen, hvad sammenhold og venskab betyder for de unge. For dem handler det nemlig om, at man holder sammen og tager sig af hinanden. Det handler om, at alle skal kunne være med, selv når de for eksempel ikke kan løbe så hurtigt - som en af drengene i klassen. Han er også med, når der spilles fodbold, og han føler sig inkluderet i fællesskabet.

For Henriette Nøiers har organiseringen af undervisningen haft en stor betydning for, at inklusion og undervisningsdifferentiering lykkes. Der er et sammenspil mellem det pædagogiske teams vilje, holdningen til inklusion og de nødvendige ressourcer, der afgør om inklusionsmålet kan opnås. For det er en stor opgave.

Ekstra ressourcer

- Det er godt, at vi har fået de ekstra ressourcer, der gør det muligt, at vores team kan arbejde med inklusionen. Det, man får ud af det, er ikke kun, at børn med forskellige forudsætninger kan udvikle sig bedst muligt. Vi har i vores 4. klasse fået udvidet »normalbegrebet«, og det er jo en succes i sig selv, siger hun.

Daniel Dürkop