Mindretallet slipper for sparekniven

Mindretallet er fritaget for sparekravet i regeringens finanslovkrav.

Fokus Kim Andersen2

I sin hilsen på Skoleforeningens Fællesrådsmøde kom Sydslesvigudvalgets formand Kim Andersen ind på den danske regerings finanslovsforslag, som rummer et generelt sparekrav på 2 procent i blandt andet undervisningsministeriet.

- Og dette sparekrav gjaldt også det danske mindretal indtil cirka en uge før, lovforslaget skulle præsenteres. Så fik vi sparekravet væk, sagde Kim Andersen på mødet.
- Vi taler om besparelser for årene 2016-2019, så det var blevet til mange penge. At vi er blevet skånet, gør nogle ting rigtig meget lettere, sagde Kim Andersen, som også redegjorde for nogle af de ændringer i den danske Sydslesviglov, som kommer til at gælde fra efter det næste Folketingsvalg.
- Det er blevet besluttet, at undervisningsministeren hver andet år skal afgive en beretning om det danske mindretal til Folketinget, som så skal diskuteres i salen, sagde han.

Daniel Dürkop