Lige så stille smitter det af

Familien Orths medlemmer er nye i mindretallet. På familiedanskkurserne lærer de sproget og kulturen at kende, og lidt efter lidt glider det danske ind i deres hverdagsliv.

Dkfladanskkursus -19062704

En ny form for sprogkurser har igennem det seneste år haft god succes i Sydslesvig. Det er de såkaldte intensive familiesprogkurser, et initiativ, der er blevet søsat af Voksenundervisningen i Sydslesvig sammen med Dansk Skoleforening og Sydslesvigsk Forening (SSF).
Tanken er, at sådan et kursus skal passe godt ind i et moderne familieliv, og derfor finder kurserne sted i weekender, og børn og voksne kommer sammen på kursus.
Der er blevet afviklet fem kurser, og det sjette står lige på trapperne, og det er ensbetydende med, at der er blevet sluset mere end 200 børn og voksne igennem familiedanskkurserne. Det er kurser, der afvikles lørdag til søndag med overnatning, og tanken er, at voksne og børn lærer dansk af og med hinanden. De voksne kommer igennem ti timer med intensivt dansk, og der er workshops for både børn og voksne.
- Der er tale om et sandt bombardement af dansk, og deltagerne er trætte, men også glade efter kurset, fortalte Charlotte Bassler, næstformand i Voksenundervisningen som er primus motor i projektet.

Vigtig brik

For familien Orth er sprogkurserne en vigtig brik i deres socalisering i det danske mindretal.
- Når man har sine børn i det danske system, skal man føle sig tryg med sproget og med kulturen, siger Christina Orth. Sammen med sin mand, Jan, og børnene Victoria Alexandra på otte år, Kilian Maximilian på seks år og Julika Carlotta på tre år deltager hun i den første kursusrække med fire weekendkurser »familiedansk«. Familien fra Ny Bjernt er »nyt medlem« af det danske mindretal. Oprindelig kommer den fra Holsten.
- Men det danske og det tyske har altid spillet en rolle i min familie, forklarer Jan Orth.
- Det er jo en vigtig del af vores slesvig-holstenske historie, siger han. Da familien flyttede til Sydslesvig, besluttede den derfor at blive en del af mindretallet og naturligvis også at lære sproget. For Jan Orth er det ikke så nemt.
- Jeg arbejder i Rostock, så jeg er kun hjemme i weekenderne. Et ugentligt sprogkursus duer derfor ikke, og et intensivt sprogkursus i weekenden er heller ikke det rigtige, fordi det går ud over familielivet. Derfor er familiesprogkurset det helt rigtige, siger Jan Orth. Til gengæld må han så også finde sig i, at børnene retter på ham, når han bruger et ord forkert, eller det halter med udtalelsen. Især Viktoria Alexandra nyder at kunne prikke til faderen.

Lærer af børnene

- Vi kan lære rigtig meget af vores børn, siger Christina Orth med et smil. For hende betyder det meget, at familien stort set kun taler dansk på weekendopholdet.
- Jeg kan mærke, at vi forældre er blevet bedre til at tale dansk, og børnene er blevet bedre til at bruge dansk som deres naturlige sprog. Når vi kommer hjem fra familiekurset, taler børnene dansk sammen. Og de taler også dansk til pædagogerne i deres institutioner, og det har de ikke gjort så meget før, siger Christina Orth. Ved siden af sproget er det de danske traditioner, der spiller en stor rolle. På kurset lærer de om alt muligt fra julefrokost til højskolesangbogen.
- Danske traditioner bliver på den måde en del af de traditioner, vi har i hjemmet. Vi danser om juletræet, stiller Dannebrog frem, når vi fejrer fødselsdag, og laver fastelavnsris, siger Christina Orth, og hendes mand tilføjer:
- Det er alt sammen med til at skabe en bevidsthed om, at vi lever i et særligt kulturelt spændingsfelt.

Daniel Dürkop