Jens Jessen-Skolen hejser det grønne flag

Skolens elever gør en indsats for mere bæredygtighed.

Dkfla -13912082-2

Miljø og natur kommer til at stå øverst på skemaet på Jens Jessen-Skolen i Flensborg i den kommende tid. Sidste uge fik skolen overrakt Friluftsrådets »grønne flag« af Flensborgs overborgmester Simon Faber (SSW).

»Grønt Flag Grøn Skole« er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling. Det Grønne Flag er med til at give skolen en synlig grøn profil, og målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om natur og miljø.
Forudsætning for, at en skole får det grønne flag, er, at skolen nedsætter et miljøråd med deltagelse af bl.a. elever. Miljørådet planlægger og rådgiver om skolens grønne arbejde. Miljørådet kan også tage initiativer til at gøre skolen mere bæredygtig.

Det er især Jens Jessen-Skolens 8. og 9. klasse, der er involveret i projektet. Nogle af eleverne har også deltaget i et undervisningsforløb omkring emnet.
»Det grønne flag« bliver altid udleveret for et år ad gangen, så udmærkelsen er også motivation til at fortsætte arbejdet.
- Vi vil for eksempel styrke vores naturfag og se på mulige energibesparelser, siger skoleleder Lars Borst.

Overborgmesteren roser de unge for deres engagement:
- Det er et vigtig emne, I tager fat i, og jeg er sikker på, at jeres nysgerrighed sørger for, at vi voksne komme til at lære noget om emnet, siger Simon Faber.

Daniel Dürkop