Elever vil have klar besked

Skoleforeningen har brug for fælles retningslinjer for brug af mobiltelefoner, og de må ikke stride imod lovgivningen, mener fælleselevrådet.

Whatsapp

Skoleforeningens fælleselevråd ønsker at formulere en overordnet politik for brug af mobiltelefoner på de danske skoler. Ønsket udspringer af, at fælleselevrådet har konstateret, at der er vidt forskellige regler for, hvordan mobiltelefoner bliver håndteret på de enkelte skoler.
På sit seneste møde har fælleselevrådet diskuteret sine ønsker og krav. Der blev bemærket, at reglerne på nogle skoler faktisk ikke svarer til den lovgivning, der er gældende i Slesvig-Holsten. Det er for eksempel, når samarbejdsrådet på en skole har besluttet, at mobiltelefoner, der er blevet frataget elever på grund af forstyrrende adfærd i undervisningen, ikke behøver at blive afleveret tilbage efter skoletid. I stedet skal forældrene hente telefonen efter skoletid eller endda dagen efter. Og det strider imod lovgivningen.
Lokale regler
For fælleselevrådet er det klart, at det er den enkelte skole, der definerer, hvilke regler der er for benyttelse af mobiltelefoner. Det, der efterlyses, er enkle og klare overordnede regler, som lægger sig op ad lovgivningen på området. Fælleelevrådet vil arbejde videre med emnet efter sommerferien, hvor der også skal tages fat på en slags kodeks for mobiltelefoner og sociale medier. Eleverne vil der diskutere den enkelte brugers holdning, etik og adfærd samt de mange muligheder, der ligger i brugen af nye medier.
For Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen, handler det om, hvad eleverne skal lære i den digitale hverdag.
Hvad skal de lære
- Når vi snakker om brugen af mobiltelefoner, går bølgerne tit højt: »De forstyrrer. Eleverne kan ikke koncentrere sig«. Løsningerne bliver tit noget med forbud, konfiskering og fjernelse af »valget«. Men hvad skal eleverne lære? Det spørgsmål glemmer vi tit at stille, siger han.
- Mobiltelefonen, som forener den mobile tilgængelighed og computerens informations- og kommunikationsmuligheder, er en faktor, som ikke kan tænkes væk i det moderne liv. Fristelserne og udfordringerne ligger der hele tiden, men eleverne skal lære at omgås dem, at leve med dem og især at leve godt med dem. De skal lære gode vaner, så de ikke lader sig forstyrre, når det er skadeligt for indlæringen, og så de ikke bliver »afhængige« af mobilen, siger Lars Kofoed-Jensen.
- Men det lærer de ikke gennem forbud. Mit bud er, at vi skal indarbejde dette redskab i vore læreplaner og have nogle gode input til elevernes dannelse også på denne del af it-området. Samtale fremmer forståelsen, sagde et mobilfirma for mange år siden, vi skal også samtale om mobilens plads i vores liv, og så skal gode vaner udvikles og indarbejdes. De kommer ikke gennem forbud, siger Skoleforeningens direktør