Hun stopper, mens legen er god

På fredag afholdes der afskedsreception på A. P. Møller Skolen for Skoleforeningens afgående børne- og skolefritidschef Birgit Messerschmidt. Hun stopper efter 42 år i Skoleforeningens tjeneste.

Dkflabirgit Messerschmidt

- Det har aldrig været mit mål at blive børne-og skolefritidschef i Skoleforeningen, men arbejdsopgaverne, såvel de politiske som de pædagogiske, har interesseret mig, siger Birgit Messerschmidt.

Hun sidder på sit »gamle« kontor på Stuhrsallee i Flensborg, og alt ser ud, som det plejer. Flyttekasserne er endnu ikke bestilt, og billederne af børnebørnene står fortsat i vindueskarmen. Det er ikke, fordi Birgit Messerschmidt ikke kan slippe, at hun er der endnu, selv om hun ikke længere er børne- og skolefritidschef. Tværtimod glæder hun sig til »den nye udfordring«, som hun kalder pensioneringen. Men hun har sagt ja til at stå til rådighed med råd og vejledning i en overgangsperiode. Den nye dagtilbudschef sidder således på sit kontor over for Birgit Messerschmidt, lige som hun har gjort det de seneste år, hvor hun har været pædagogisk konsulent i administrationen. Dørene plejer at stå åbne, og de to kvinder kan se hinanden. De er - endnu - det team, som de har været gennem en årrække.

Holdet

- Holdet, siger Birgit Messerschmidt.
- Det er teamet, der er afgørende, og det har derfor været en fornøjelse at have fået lov til at arbejde sammen med så mange dygtige og engagerede kolleger.
Birgit Messerschmidt har været chef med forskellige stillingsbetegnelser igennem 21 år. At jobbets navn er blevet skiftet ud til dagtilbudschef, hænger sammen med den udvikling, der har været på det pædagogiske område med de yngste børn. Hvor der før i tiden kun var børnehaver, er der nu også vuggestuer og skolefritidsordninger, som også har hørt under Birgit Messerschmidts ansvarsområde.

At hun nu forlader sin post er både spændende og hårdt, ikke kun for hende selv, men også for holdet. Hun vil blive savnet af sine medarbejdere.

Dokumentation

Daginstitutionernes måde at arbejde på er en anden i dag. På spørgsmålet, om børnehaveverdenen var en helt anden, da Birgit Messerschmidt startede som pædagog i Husby i 1973, svarer hun: Børnehavernes pædagogiske arbejde er præget af den tid og den politik, der lige på det tidspunkt har gjort sig gældende. Slutningen af 1970erne og begyndelsen af 1980erne var bortset fra samme målsætning meget forskellige i forhold til at tilrettelægge den pædagogiske hverdag på.

I 1990erne udarbejdede institutionerne virksomhedsplaner, som var med til at synliggøre det pædagogiske arbejde i institutionerne. Siden 2004 har man udarbejdet pædagogiske læreplaner (Bildungsauftrag) og dermed en kontinuerlig evaluering af disse. Et af nøgleordene i forhold til den udvikling, pædagogikken i daginstitutionerne har været igennem de senere år, er dokumentation. Der er blevet opbygget en evalueringskultur, som ligeledes har været med til at synliggøre det store arbejde, der foregår i daginstitutionerne i dag, siger hun.
- Og det er jeg rigtig glad for.

Erfaring

Efter 21 år i det job, som ikke var hendes mål, er hun tilfreds.
- Jeg går på et tidspunkt, hvor tingene er i udvikling. Der sker fortløbende forandringer, siger Birgit Messerschmidt.

Dkflabirgit42Når hun ser tilbage på de 42 år, har der været nogle milepæle, og gennemgår man dem en efter en, er det ikke så sært at se, at hun endte, hvor hun gjorde.
Hun startede som pædagog i en to-gruppes børnehave i Husby. Fem år senere blev hun børnehaveleder i Kappel, og børnehaven voksede fra 26 til 60 børn, så der måtte etableres en udegruppe seks kilometer fra Kappel i Arnis. Det var en god erfaring at have med i sin rygsæk, hvad det betyder at få en hverdag til at hænge sammen med to adskilte afdelinger.

Birgit Messerschmidt var med til at få børnehaven i Kappel ombygget og saneret. Derefter tog hun et års orlov for at videreuddanne sig i ledelse på Lærerhøjskolen i Odense. Hun startede en helt ny børnehave op i Hanved.

Samtidig valgte hun at tage en efteruddannelse (speciallæreruddannelsen) som tale-høre-pædagog, som var et godt redskab til at kunne bidrage til Skoleforeningens indsatsområde sprog og læsning.

Hun har siddet i kommunerådet i Store Vi for SSW, hvor hun har lært om kommunernes politiske problemer, og hvordan tingene blev behandlet, hvilket senere var til stor hjælp i forhandlinger med rigtig mange kommuner.
Hun har lige siden 1995 været bestyrelsesmedlem på seminariet i Aabenraa, senere University College Syd, og de senere år siddet i uddannelsesudvalget i University College Syddanmark.
- Det har alt i alt givet mig et godt indblik i arbejdet nord og syd for grænsen som børn- og skole-fritidschef.

Bestemmer selv

Når Birgit Messerschmidt starter sin nye udfordring som pensionist, er det uden at have lavet en målrettet plan.
- Men jeg har selvfølgelig nogle ideer. Nu bestemmer jeg selv over min dag - det har jeg aldrig prøvet før, så det bliver spændende. Der vil være tid til børnebørn og venner og til det frivillige arbejde i Sydslesvig.

Daniel Dürkop