Grønt lys for samrådsaftalen

Skoleforeningens styrelse er enig om, at udkastet til en ny samrådsaftale er en god basis for det fremtidige arbejde i det danske mindretal.

DKFLAfyfe 3o 5k 3ufid 2io 4alequ

Den nye samrådsaftale, som er fundamentet for samarbejdet mellem de forskellige sydslesvigske organisationer og foreninger, er blevet godkendt af Skoleforeningens styrelse.
- Vi kan være særdeles tilfredse med det, der er kommet ud af forhandlingerne mellem organisationsformændene, sagde Skoleforeningens formand, Udo Jessen, på styrelsesmødet tirsdag aften.

Konstruktivt

- Vi har haft et konstruktivt forløb, uafhængigt af hvad man har kunnet læse i avisen. Det er da klart, at man ikke starter forhandlinger med at være enige, sagde han. Formanden gjorde det klart, at der ikke var spillerum for at komme med flere ændringsønsker i forhold til det papir, der nu foreligger, og det er der efter hans mening heller ikke nogen grund til.

- Det, vi har forhandlet os frem til, ligger indenfor det mandat, jeg fik med af jer styrelsesmedlemmer. Hvis vi åbner op for, at der kan komme yderligere ændringer, er aftalen død, sagde Udo Jessen.
Konsul Henrik Hansen, som var til stede på styrelsesmødet, var enig.

Det bedst mulige

- Det officielle Danmark ser opmærksomt på, hvad der sker i Sydslesvig. Uenigheden i Samrådet har ikke været formålstjenlig. I skal ikke lade jer provokere og irritere af indspark, der kommer fra højre og venstre, men forholde jer til det udkast, der ligger foran jer, sagde han.
Således fulgte styrelsen formandens anbefaling om at stemme ja til udkastet, og aftenens mødeleder Lars Petersen konkluderede:
- Jeg tror, vi har fået det bedst mulige ud af forhandlingerne.

Samrådsaftale: Et godt forhandlingsresultat

Skoleforeningens styrelse er tilfreds med udkast til ny aftale.

Skoleforeningens styrelse har på sit seneste møde sagt ja til udkastet til en ny samrådsaftale. Det indeholder i al væsentlighed de punkter, Skoleforeningen prioriterede, da Udo Jessen på vegne af Skoleforeningens styrelse gik ind i forhandlingerne for at styrke samarbejdet i Sydslesvig.

Fremadrettet

- Jeg er særdeles tilfreds med resultatet, da kræfterne nu kan bruges fremadrettet. Samrådet står stærkere, og vi kan koncentrere os om at løse problemer frem for at bruge tid på diskussioner om, hvilken forening der er mest betydningsfuld. Hver eneste forening i Sydslesvig bidrager på enestående vis til det fællesskab, vi alle er en del af. Foreningerne er såvel indadtil som udadtil kendetegnet ved at have et stort medejerskab og ansvarsfølelse over for helheden. Det er ret enestående, og det skal vi huske at værne om og udbygge, udtaler Skoleforeningens formand Udo Jessen.

Ja til forandring

- Med den nye aftale siger vi ja til forandring, ja til mere åbenhed og mere diskussion for at styrke samarbejdet i Samrådet og i Sydslesvig. Det sker bl.a. ved, at Samrådet fremover vil tage initiativ til at gennemføre konferencer, hvor væsentlige emner kan blive belyst og diskuteret blandt mindretallets medlemmer. Det lover godt for fremtiden, siger Udo Jessen.
Aftalen skal nu godkendes af de enkelte organisationer og efter planen endelig vedtages på et samrådsmøde i marts 2016.

Daniel Dürkop