God klasseledelse

God klasseledelse handler om at skabe et positivt og udviklende læringsmiljø.

Dkfla 9744378

God klasseledelse handler om at skabe et positivt og udviklende læringsmiljø, hvor eleverne har de bedste betingelser for at lære og udvikles som mennesker. Det fordrer en fagligt dygtig lærer, der kan lede, motivere, engagere og skabe gode relationer til eleverne og eleverne imellem. Da læreren har en helt central rolle i elevernes læringsproces, er det relevant, nødvendigt og interessant at udvikle og forfine lederreollen som lærer.

Klasseledelse hjælper med at sætte rammerne, organisere undervisningen og skabe muligheder for et optimalt læringsmiljø, hvor eleverne får mere reel arbejdstid med øget trivsel og mere læring til følge.

Allerede ved skolestarten grundlægges gode vaner for, at eleverne er ansvarlige for egne læringsprocesser, sociale interaktioner og med til at skabe det optimale læringsmiljø. For at kunne tage ansvar skal læreren sikre, at eleverne gennem lærerens klasseledelse ved, hvad der forventes af dem. De skal kende rammerne, inden for hvilke de kan udfolde deres nysgerrighed, kreativitet og autonomi.

Daniel Dürkop