Forældredansk med undervisning i sprog og kultur

Nye forældre Danskkursus med fokus på Sydslesvig og forældrenes hverdag.

Dkfladanskkursus -1901295387

På Kaj Munk-Skolen i Kappel har en gruppe forældre netop afsluttet danskkurset »Forældredansk - Undervisning i dansk sprog og kultur i Sydslesvig«.

Kurset tager udgangspunkt i undervisningsmateriale fremstillet af sydslesvigere målrettet nye forældre, der gerne vil være en integreret del af mindretallet. Det er journalist og lærer Georg Buhl, som har fremstillet materialet i et samarbejde mellem Flensborg Avis og Europauniversitetet i Flensborg.

Styrker identiteten

Formålet med at udarbejde et undervisningsmateriale, som tager udgangspunkt i det sydslesvigske, er, at det sprogligt og kulturelt styrker identiteten hos nye forældre og nye medlemmer og ruster dem til at være en aktiv del at mindretalslivet.

På Kaj Munk-Skolen har lærervikar Janina Büßen stået for kurset.

- Forældrene er meget motiverede. Det har også med den undervisningsform at gøre, som vi bruger: Vi læser for eksempel meget i kor, så ingen skal føle sig udstillet. Det lyder måske lidt gammeldags, men det er det slet ikke. Det giver forældrene en sikkerhed, siger hun.

Mindretallet og hverdagen

Danskkurset er skruet sammen på en måde, så det både kredser om mindretallet og den hverdag, forældrene oplever i institutionen.

- Det særlige er, at vi tager udgangspunkt i de ting, som også børnene lærer i skolen eller i børnehaven. Vi læser de samme historier og synger de samme sange. Vi skriver danske sygemeldinger og gennemgår de sedler, som skolen eller børnehaven sender med hjem. Det har forældrene været utrolig glade for, fortæller Janina Büßen. Således møder de nye forældre de danske ord, der også bruges i institutionerne, på forældremøder og i foreningerne. De lærer danske ordsprog og vendinger og behandler vigtige danske begivenheder fra 1864 til bygningsværker i Christian IVs tid. Og så er der selvfølgelig den danske mad. De bager og laver mad til hinanden: boller, hotdogs og koldskål - og spiser det så i pausen… Ren dansk hygge.