Fokus på sprog og kultur

Nyansatte pædagoger og lærere ved Skoleforeningen bliver inviteret på kursus i det sydsles-vigske skoleliv. Her snuser de til alt fra Skoleforeningens regler til, hvordan de kan tackle, at nogle børn af og til udtrykker sig bedst på tysk.

Dkfla 01592099

Skoleforeningen skal ikke alene formidle dansk sprog og kultur, men også uddanne børnene til at begå sig i en tysk virkelighed. Det er filosofien bag »sprog og kultur-dagene«, der udgør en stor del af introduktionskurset »Dialogmøder for nyansatte pædagoger og lærere 2015-2016«.

Nyansatte lærere og pædagoger har allerede været på de første introduktionsdage, der begyndte i november og slutter i marts. Her hører de om alt fra Skoleforeningens opgaver til, hvor de finder det rigtige undervisningsmateriale. Men efter nytår får de også fire dage med fokus på sprog og kultur.

- Vi skal blive klog på, hvordan vi laver sprogundervisning i vores flersprogede kontekst.
Det siger Katrin Lass, der er formand for udvalget for sprog og læsning og konsulent for specialundervisning. Hun er uddannet læsevejleder og har en diplomuddannelse i læsning og står sammen med sprogvejleder Helle Witt-Nommensen, der er leder af Hostrup Børnehave tæt ved Satrup, bag de fire sprog- og kulturdage.

Dansk og tysk

- Vores elever skal ikke bare være gode til dansk, de skal også kunne læse en tysk avis og kende til de tyske fagudtryk, siger hun og fortæller, at pædagoger og lærere blandt andet skal blive bevidst om, hvordan de kan hjælpe en elev videre i det, vedkommende er ved at fortælle, uden at afbryde fortællingen.
- Nogle gange spørger eleverne måske »Må jeg sige det på tysk?«. Så kan man måske sige »Kan du sige det på en anden måde?«, eller man kan gentage elevens tyske spørgsmål på dansk, siger Katrin Lass.

Berøringsangst

Ifølge hende har mange rigsdanskere berøringsangst over for tysk, men det dur ikke.
- Det er nødvendigt at have et godt kendskab til tysk for at kunne hjælpe eleverne, siger hun og tilføjer:
- Tysk er jo mange gange deres modersmål og hjemmesprog.
Katrin Lass peger på, at det for nogle ord og begreber er nødvendigt, at tysk og dansk følges ad. For eksempel i forbindelse med fagsprog i historie eller biologi, fordi eleverne også skal kende de tyske fagudtryk.

Tidligere har UC-Syd stået for at undervise de nyansatte i Skoleforeningen i sprogpædagogik, men Skoleforeningen har besluttet fremover selv at tilrettelægge en sprog- og kulturdel, fordi Skoleforeningen i Katrin Lass og Helle Witt-Nommesen har to medarbejdere, der er uddannet specielt til at være læse- og sprogvejledere.

De to går ind for, at kurset ikke bare skal bestå af teori, men at de nyansatte også skal have mulighed for at reflektere over deres egen rolle.
- Alle pædagoger og lærere har en særlig sprogpædagogisk opgave i Sydslesvig. Og det uanset, om de er vuggestuepædagoger, matematik- eller dansklærere. Derfor er vi alle sproglærere, siger de to vejledere.

Daniel Dürkop