Flygtningesituationen er en vigtig udfordring

Formidling er en vigtig opgave for det pædagogiske personale. Skoleforeningen stiller boliger til rådighed for flygtninge.

Flygtningesituationen i Europa optager mange inden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig. I forvaltningen har man set på muligheder for at hjælpe og har således bedt Teknisk Afdeling om at se på tomme boliger i foreningens besiddelse, som er egnet til at kunne huse flygtninge.

Aflaster en smule

- Vi er rigtig glade for, at både Skoleforeningens styrelse og samarbejdsrådene på Cornelius Hansen-Skolen i Flensborg, Uffe-Skolen i Tønning og Ejderskolen i Rendsborg har sagt ja til, at vi kan tilbyde boliger, der er tilknyttet de skoler, til de respektive kommuner og derved aflaste en smule i en presset situation, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

- Det samme gælder for den forhenværende driftsrådsbygning i Harreslev med dens tre lejligheder. Den skulle egentlig sælges, men nu stiller vi den til rådighed for kommunen, siger han.

Der har været krav til boligerne for at kunne komme i betragtning. Således skal de have egen indgang og mulighed for separat afregning i forhold til el, vand og varme.
- Desuden har der været et ønske om, at det er familier med børn, der flytter ind, siger Udo Jessen.

For ham er det et vigtigt signal, at Skoleforeningen hjælper, hvor det er muligt.

Stort engagement

- Min opfattelse er, at der er et stort engagement ude i institutionerne. Der stilles lokaler til rådighed om eftermiddagen, så flygtninge kan lære tysk, og der laves indsamlinger og mad til flygtningene på banegården i Flensborg, fortæller Skoleforeningens formand.

- Samtidig er det en vigtig udfordring for vores pædagogiske personale at formidle, hvad der sker i Europa lige for tiden, og jeg fornemmer, at de gør det rigtig godt. Det frygtelige terrorangreb i Paris er noget, man bliver nødt til at snakke med de unge om, og her er det vigtigt at forklare børnene, at det netop er denne slags terror, millioner af mennesker flygter fra. For det, der er sket i Paris, er desværre hverdag i lande som Syrien, siger Udo Jessen.

Daniel Dürkop