Flere kursister på Jaruplund Højskole

Kursisttal for 2015 viser, at målsætningerne er blevet overgået.

Jaruplund Højskole

- Medarbejderne på Jaruplund Højskole har atter ydet en bemærkelsesværdig indsats, hvilket har medført, at målsætningerne for 2015 ikke bare er nået, men også overgået markant, siger forstanderen på Jaruplund Højskole, Karsten B. Dressø.

- De sidste mange år, selv under de svære betingelser under ombygningen, har der på Jaruplund Højskole været et højt aktivitetsniveau med omkring 3000 gæster/kursister. I 2014 var tallet på 3217 gæster/kursister, der havde besøgt højskolen enten til et foredrag/møde med forplejning på et par timer, en halv til en hel dag, en uge eller mere. Målsætningen for 2015 var, at tallet for gæster/kursister primært fra Danmark, Sydslesvig og andre nordiske lande skulle stige med mindst 30 procent, siger forstanderen.

- Vi har nu opgjort vores gæste-/kursisttal for 2015, og inkl. vores gæster på vores jule- og nytårskursus er vi kommet op på i alt 5269, hvilket gør, at vi har haft en stigning på 63,8 procent, fortæller Karsten B. Dressø og fortsætter:
- Det er dejligt at se den fremsynethed, som Dieter Küssner og Skoleforeningen har haft ved renovering af højskolen og tilbygningen af konferencefaciliteterne, og man må sige, det har været den rigtige beslutning. Derudover har det været en fornøjelse at arbejde sammen med alle medarbejderne om at nå vores målsætninger og ikke mindst at se den store indsats alle medarbejderne dagligt har ydet. Hvis vi prøver at se forretningsmæssigt på tallene og sammenholder vores gæste-/kursisttal med det antal dage, der har været kursister på højskolen, vil det svare til, at vi i gennemsnit har haft 32 gæster/kursister hver eneste af de 365 dage i 2015.

Jaruplund Højskole gennemfører i øjeblikket og indtil udgangen af maj et langt kursus på 20 uger. Den 6. marts er der 2. optag, og her påbegyndes et 12 ugers-kursus. Kurserne er målrettet unge mennesker. Da dette kursus ikke er fuldt belagt, gennemføres der sideløbende med det lange kursus fortsat andre aktiviteter og udlejninger til Skoleforeningen og øvrige, der ønsker at benytte højskolens faciliteter. Omkring påske, i april og maj gennemføres der sideløbende med de lange kurser forskellige korte kurser som »Påske og forår i grænselandet«, »Sort sol og vadehavet«, »Opera - Wagner« og »Kogekunst i Sydslesvig«.

Jaruplund Højskole har i år deltaget på diverse uddannelsesmesser rundt om i Danmark for på den måde at nå Højskolens direkte målgruppe af unge mennesker til de lange kurser.
- Det har været en succes med deltagelse på uddannelsesmesserne. Vi har talt direkte med over 4.600 unge mennesker og fortalt om Jaruplund Højskole og nævnt vores slogan Du kan alt – du har bare ikke lært det endnu, fortæller forstander for Jaruplund Højskole Karsten B. Dressø og fortsætter
- Alt tyder på, at vi med det spændende kortkursusprogram, vi har i år, de markedsførings- og øvrige tiltag, vi har iværksat, samt den positive opbakning, vi har mødt, i 2016 kan fastholde det flotte gæste-/kursisttal, som vi ved fælles hjælp opnåede i 2015.