Ferierejserne skal have et løft

Skoleforeningens formand Udo Jessen præsenterede nye tiltag, der skal udvikle de sydslesvigske børns ferierejser.

Dkfla 05111097

Torsdag aften var der ordinært Fællesrådsmøde på Cornelius Hansen-Skolen i Flensborg. I sin beretning kom Skoleforeningens formand Udo Jessen ind på de udfordringer, der venter, og kastede blikket tilbage på de opgaver, der er blevet løst siden det sidste ordinære Fællesrådsmøde. Bland udfordringerne er de sydsles­vigske skoleelevers ferierejser.

- Sommerferierejserne indtager fortsat en helt central rolle i vores arbejde, ja, det er direkte og ærligt talt en hjertesag for os. Det er derfor et problem, at efterspørgslen i Sydslesvig på værtsfamilier i Danmark fortsat er stor, mens antallet af ferieværter i Danmark i de seneste år er faldet markant. Vi har derfor gjort os nogle tanker om, hvordan Skoleforeningen og Grænseforeningen i et samarbejde kan revitalisere sommerferiebesøgene i Danmark, sagde Udo Jessen på mødet

- Overordnet set foreslår vi, at sommerferiebesøgene fremover skal basere på gensidighed og gøres mere attraktive, så både feriebarn og ferievært oplever, at de får noget ud af projektet. Mere konkret er det tanken, at børn fra Danmark kan komme på sommerferiebesøg i Sydslesvig både i form af genbesøg hos de sydslesvigske feriebørn og som envejsbesøg, at værtsfamilierne i Danmark og Sydslesvig skal modtage en tak i form af en gratis sommerferieoplevelse, at der etableres netværk blandt sydslesvigere i Danmark via Duborg-Samfundets adressekartotek og eksisterende grupper på Facebook, at der udvikles en kampagne målrettet øboere, som vil være oplagte ferieværter i sommerferien, at der rekrutteres nye konsulenter, der skal finde ferieværter i Danmark, at der etableres en sommerferie-camp i Sydslesvig, der giver makkerpar bestående af et barn fra Danmark og et barn fra Sydslesvig mulighed for at mødes til en stor camp, og at der udvikles PR-materiale til alle ovennævnte tiltag, der synliggør projektet som helhed og alligevel kan bruges målrettet i forhold til de enkelte målgrupper, sagde han.

Helt forpustet

- Når jeg ser tilbage på det forløbne år, kan jeg blive helt forpustet af at tænke på, hvad der alt i alt er sket af spændende og udviklende tiltag inden for Skoleforeningens mange områder. Jeg vil derfor gerne sige tak til jer alle for den levende interesse for vores arbejde, jeg har mødt i det forløbne år. Jeg har oplevet en rigdom af aktiviteter og bestræbelser, der alle har til formål at leve et sydslesvigsk dansk liv med fokus på læring, kreativitet og udvikling, sagde han.
Det forgangne år bød desværre også på en skolelukning.

- Men selv om vi ved dette skoleårsskifte måtte erkende, at elevtallet på Ladelund-Tinningsted Danske Skole havde udviklet sig på en måde, så der ikke længere var basis for at opretholde en skoledrift på stedet, er det generelle indtryk, at situationen for vores daginstitutioner og skoler ser noget anderledes ud. Den generelle tendens viser en særdeles stabil tilgang, sagde Udo Jessen.
- I styrelsen følger vi selvfølgelig udviklingen og vurderer løbende, om der skal foretages ændringer. De fleste mennesker tror, at strukturelle forandringer er lig med besparelser og nedlæggelse af institutioner. Det kan selvfølgelig være tilfældet; men i en vækstperiode eller i en periode, hvor Skoleforeningen er inde i en meget stabil udvikling, giver det mening at se på, om vi kan forandre, så der rundt omkring i regionerne i Sydslesvig kan etableres bæredygtige enheder, der modsvarer den generelle tendens til blot ukritisk at nedlægge institutioner ud fra en økonomisk og meget centralistisk tankegang.

Daniel Dürkop