Feriepasning på vej til forældrene

Skolebørn og førskolebørn kan passes i SdUs Børne- og Ungdomshusene i noget af sommerferien.

Akut

 

Forældre til børn i de danske skoler i Sydslesvig, der har brug for en last minute-feriepasning kan nu henvende sig til et af de sydslesvigske Børne- og Ungdomshuse. Dansk Skoleforeningen og SdU er indgået en aftale for de børn, hvor forældrene ikke i forvejen har søgt om en sommerferiepasning i en af Skoleforeningens fritidsordninger, og hvor der nu alligevel er opstået et akut behov.

-Det er noget vi oplever hvert år, siger skolekonsulent Eberhard von Oettingen. Det kan være svært for forældrene at bedømme et behov lang tid i forvejen og da Børne- og Ungdomshusene jo holder åbent i to eller tre uger af sommerferien, har vi henvendt os til SdU for at få en aftale igang, siger han.
Og denne aftale kommer altså til at gælde alle børn, uanset om de i løbet af året har været tilmeldt en af Skoleforeningens fritidsordninger.
- Det er vigtig at påpeger, at ordningen også gælder førskolebørnene. Her har forældrene jo en ekstra udfordring, fordi børnene ikke kan komme tilbage i børnehaverne, når de åbner igen efter sommerferien. Så opstår der et hul, som vi nu kan fylde ud med last minute-ordningen, siger Eberhard von Oettingen.

SdUs områdeleder Guido henviser til SdUs eller Skoleforeningens hjemmeside for flere oplysninger.
- Vi har lavet en oversigt over vores Børne- og Ungdomshuse, deres åbningstiderne i sommerferien og telefonnummer. Forældre med et behov skal direkte kontakte huset for at reservere en plads. Prisen er 70 euro pr. uge plus madpenge. Ligesom det er lidt forskelligt hvornår og hvor mange uger de enkelte Børne- og Ungdomshuse holder sommerferie varierer også de daglige åbningstider fra institution til institution, men de fleste åbner ved mellem kl. 7 og 8 og lukker mellem kl. 16 og 17. Forældrene bliver ikke knyttet et bestemt Børne- og Ungdomshus, de må selv vælge, hvor de vil have passet deres barn, siger Guido.