Famly er en stor hjælp i det daglige

Ny app i daginstitutionerne tager sig af en række dokumentationsopgaver og fungerer som kommunikationsvej til forældrene. Det giver pædagogerne mere kvalitetstid med børnene og lederne mere tid til at lede.

Dkflafamly -30874379

En håndfuld børnehaver og vuggestuer i Skoleforeningen har i de seneste måneder testet »Famly«, en app, som skal gøre det nemmere at kommunikere mellem daginstitutionen og forældrene. Efter testfasen skal appen indføres i alle Skoleforeningens daginstitutioner.
Her gør Famly hverdagen meget nemmere på mange måder. Det er nemt at sende information og billeder fra hverdagen til en lang række forældre på én gang, fortæller Famlys administrerende direktør, Anders Laustsen.

Som på de sociale medier

Princippet er det samme som på de sociale medier. Forældrene installerer appen på deres smartphone og får en besked, når børnehaven eller vuggestuen for eksempel har uploadet billeder fra aktiviteter eller sender en invitation ud til et forældreaften.
Famly gør en verden til forskel for forældrene, som får et indblik i hverdagen i institutionen, og det giver en anden respekt for pædagogerne og deres arbejde med børnene. Derudover gør den digitale syge- og feriemelding, at personalet får langt færre telefonopkald om morgenen, og forældre slipper for at sidde i telefonkø, siger Anders Laustsen.
Og det giver pædagogerne mere tid til at være sammen med børnene.
For lederen af Skoleforeningens it-kontor, Leif Olaf Truelsen-Knigge, er det et simpelt regnestykke.
- Hvis famly-appen sparer pædagogerne bare 30 sekunder pr. barn pr. dag i alle vores institutioner, så taler vi altså om 18 timer, hver dag. På årsbasis er det 2,5 fuldtidsstillinger, som pædagogerne kan bruge på at være sammen med børnene, siger han.

Effektivisering

De 40.000 euro, Famly kommer til at koste Skoleforeningen om året for alle institutionerne, er således hurtig tjent ind igen.
Initiativet passer derfor godt ind i Skoleforeningens mål med, at der skal ydes mere, uden at der skal bruges flere penge.
- Det handler om at effektivisere arbejdsopgaverne, hvor det er muligt, så vi kan gøre det arbejde, der er vigtigt - at være der for børnene. Det kan Famly hjælpe os med, siger Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen.
Når man ser på de mange forskellige områder i institutionernes dagligdag, som Famly kan bruges til, får man hurtigt øje på potentialet. I stedet for, at personalet skal lægge invitationer til forældreaftener, udflugter eller fester på børnenes plads, sender de bare en besked ud til alle på en gang. Kommer der ikke den nødvendige tilbagemelding, påminder Famly automatisk.

Datasikkerhed

Datasikkerheden har været et stort emne i testfasen.
- Vi har haft nogle forældre, som ikke ville være med. I disse tilfælde har vi oprettet en anonym bruger, så vi kan få registreret, hvornår det enkelte barn kommer og går. Disse informationer skal vi jo bruge i forhold til vores tilskud fra det offentlige. Det er data, som vi altid har indsamlet, bare manuelt.
- Der er også forældre, som har sagt, at de ikke ønsker, at der deles billeder af deres børn på Famly, og det respekterer vi selvfølgelig, siger Leif Olaf Truelsen-Knigge.
For ham er det vigtigt, at alle data, som Famly indsamler, ligger i et lukket system, som andre ikke har adgang til.
- Og sådan er det. Det kan ikke sammenlignes med de sociale medier, hvor for eksempel Facebook kan genbruge brugernes personlige data, siger han.

Sikkerhed

Anders Laustsen supplerer med at fortælle, at Famly går meget op i sikkerhed og kan håndtere personfølsomme data:
- Vi tager alle de tiltag, vi kan - også tiltag, som går ud over de lovpligtige. Vi har derfor også lavet et afsnit på vores hjemmeside omkring sikkerhed og nogle af de tiltag, som vi tager. Vi har interne sikkerhedseksperter, som konstant overvåger og opdaterer hele vores setup, siger han Anders Laustsen.

Daniel Dürkop