Fælles ansøgning til Sydslesvigudvalget

Mindretallets organisationer arbejder på en fælles projektansøgning til Sydslesvigudvalget.

Skoleforeningens styrelse gav på sit seneste møde grønt lys for tre projektansøgninger til Sydslesvigudvalget. Et projekt skal i samarbejde med Syddansk Universitet og Center for Mindretalspædagogik synliggøre, på hvilken måde mindretalsskolerne i Sydslesvig udgør en merværdi for grænseregionen og dens udvikling. I de andet projekt samarbejder Skoleforeningen og Grænseforeningen om at aktivere nye relevante netværk, som kan motiveres til at gøre en indsats i Danmark for at finde flere danske værtsfamilier til feriebørn og udveksling. Det tredje projekt, Oplev Sydslesvig, handler om en dynamisk internetportal med oplevelsespakker for besøg i Sydslesvig. Portalen skal samle alle de eksisterende tilbud i én portal og kvalitetssikre oplysningsopgaven om Sydslesvig, koble det personlige møde til alders- og interesserelaterede oplevelser og vække interesse for og lette tilgangen til Sydslesvig for gæster fra Danmark. Målet er, at projektet bliver en fælles ansøgning fra alle i samrådet og Grænseforeningen. For tiden bliver det afstemt i de enkelte bestyrelser.

Ideen til at udvikle projektet Oplev Sydslesvig blev født i det kommunikationsudvalg, som Samrådet har nedsæt med kommunikationsmedarbejdere fra alle organisationer. Projektet er så blevet udviklet af fagfolk fra forskellige hovedorganisationer samt Grænseforeningen.
- Jeg synes, at det er et godt signal, at mindretallet kommer med en fælles ansøgning omkring et emne, der jo berører os alle sammen, siger Skoleforeningens formand Udo Jessen.

Daniel Dürkop