Et udvekslingsår i Sydslesvig

Dansk udvekslingselev vender hjem efter et år i Sønder Brarup.

Dkflasilja -16615788

Siljas Midtgaard Fogt havde forleden sin sidste skoledag på Sønder Brarup Dansk Skole. Hun dimitterede sammen med kammeraterne i 10. klasse, for nu at vende hjem til Danmark. Silja har nemlig været udvekslingselev, en af de første i Sydslesvig.

For Silja har det været en spændende udfordring at gå i en dansk skole og bo i Sydslesvig. Hun har i hele perioden boet privat hos en familie, der har børn på skolen og i børnehaven. Især det tyske sprog været en udfordring, Silja er indgået i undervisningen på lige fod med de øvrige elever i klassen og deltog også i den afsluttende skriftlige tyskeksamen, som hun bestod.

Flere regler

I forhold til at gå i skole i Danmark har Silja noteret sig, at man i Sydslesvig har kortere skoledage og flere regler. Silja fortæller, at i Danmark får man ofte fri i stedet for at få vikar. Og ringetiderne er der et mere afslappet forhold til.

Det har for Silja virket som om, at man i Sydslesvig sætter større fokus på hovedfagene (dansk-tysk-matematik-engelsk), og at de andre fag ikke er så vigtige. I Danmark er alle fag lige vigtige, fortæller hun. Hun føler, at lærerne i Sydslesvig forklarer mere, specielt i matematik. Der har hun i Danmark oplevet, at hvis man ikke forstår en opgave, så går læreren bare videre alligevel. Morgensangen har hun oplevet som hyggeligt.

Silja har tidligere, i Danmark, prøvet at komme som ny elev til en anden skole, men det var sammen med en hel masse andre elever, der også var nye. På Sønder Brarup Danske Skole kom Silja som den eneste nye ind i en klasse, der havde gået sammen i tre år. Hun har især fundet én god veninde, og ind i mellem har hun følt at klassen var opdelt i grupper, der kunne være lidt lukkede.

Fodbold

I sin fritid har Silja i dette skoleår spillet fodbold i Holsten Kiel, hvortil hun er kørt med toget. Hun oplevede, at hun i en periode ikke måtte spille, for der var problemer omkring hendes spillerlicens. Så hun spillede først sin første kamp efter jul. Hun føler, at pigefodbold ikke er så »respekteret« i Tyskland som i Danmark. I vinters måtte holdet bl.a. træne på en parkeringsplads.

Det har været en oplevelse at være gæstebarn i en »helt ny familie«. Men også lidt anstrengende en gang i mellem. Silja vidste ikke meget om det danske mindretal, inden hun kom, og mindretallet er langt større end hun troede. Silja synes, det har været sjovt at være »udlænding«, og hun er glad for de bekendtskaber, hun har fået.