Efterskolens afgangsprøve giver adgang til sydslesvigske gymnasier

Skoleforeningen og undervisningsministeriet i Kiel har i et godt samarbejde fundet frem til klare regler om, hvornår sydslesvigske elever kan fortsætte i gymnasiet efter 10. klasse på en dansk efterskole.

Dkflaefterskoledag03

Det er ikke mindre end et gennembrud efter år med usikkerhed for de elever, der vælger at gå på efterskole i Danmark i 10. klasse. Undervisningsministeriet i Kiel anerkender de danske efterskolers FS 10 afgangsprøve som adgangsgivende for gymnasierne i Slesvig-Holsten.
- Det skaber retssikkerhed og betyder, at eleverne og deres forældre nu præcist ved, hvad der kræves for, at de kan fortsætte i 11. klasse på Duborg-Skolen eller A. P. Møller Skolen, siger lederen af Skoleforeningens gymnasiekontor, Olaf Runz.

Ingen individuel løsning

Skoleforeningen har taget problematikken op, fordi ændringer i en forordning på gymnasieområdet har ført til, at det ikke længere er muligt, at gymnasiernes rektorer ud fra en individuel vurdering kan optage efterskoleelever i 11. klasse.
- Vi gjorde undervisningsministeren opmærksom på, at ændringerne får store konsekvenser de elever, der tager på efterskole i 10. klasse. De havde alle sammen mistet et år, siger Olaf Runz.
Efterfølgende havde vi en konstruktiv dialog med ministeriet, som nu har ført til den nye ordning.

For Skoleforeningens formand, Udo Jessen, er der tale om en kæmpesucces.
- Vi har sagt til ministeren, at vi har en overordnet mindretalspolitisk interesse i, at vores unge kan komme på efterskole i Danmark. Og vi kan se, at de er enige i landsregeringen, siger han.

Gennemtrængelighed

Og det opnåede resultat er også bevis på, at en aktiv mindretalspolitik gør grænsen mellem Danmark og Tyskland mere gennemtrængelig.
- Ligestillingen må jo også gælde for eleverne på tyske skoler i delstaten, som ønsker at komme på efterskole i Danmark og fortsætte i gymnasiets 11. klasse, siger Udo Jessen.

Daniel Dürkop