Duborg-Skolen bygger bro for de nye elever

Kommende elever fik et indtryk af hverdagen i gymnasiet.

Dkflabrobygning1531

Siden 2011 har Duborg-Skolen inviteret 10. klasses-eleverne fra de skoler, som afleverer til den gymnasiale overbygning, til tre såkaldte brobygningsdage.
De tre dage skal give de unge et indtryk af hverdagen i Duborg-Skolens gymnasiale overbygning, og de skal også give dem mulighed for at få svar på alle deres spørgsmål angående skolen og studentereksamen.

Profil- og valgfag

I år tog 175 elever fra 10. klasser i Flensborg, Læk og Sønder Brarup imod tilbuddet. På programmet stod blandt andet introduktion til skolen af både lærere og elever og undervisning i de såkaldte profilfag inden for områderne sprog, naturvidenskab, samfundsfag, æstetik og idræt. Alle elever skulle vælge sig ind på den profil, de også vælger, hvis de kommer ind på den gymnasiale overbygning efter sommerferien. Desuden var en introduktion til valgfagene latin/fransk og religion/filosofi del af brobygningen.

Og det er en rigtig god ide, siger Carla fra Sønder Brarup Danske Skole.
- Jeg har ikke rigtig vidst, om det skulle være religion eller filosofi, men introduktionen har givet mig et godt grundlag for at træffe dette valg, siger hun, og den kommende 11. årgangs studievejleder, Morten Meisner, bekræfter, at antallet af de elever, som i starten af skoleåret skifter valgfag, er gået markant tilbage, siden man begyndte med brobygningen for fire år siden.

Ved siden af Morten Meiser er Susanne Klüver og Ditte Bjerre Christensen ansvarlige for brobygningen.
- Vi er rigtig glade for projektet, siger Susanne Klüver.
- Det handler om at få de unge til at føle sig en smule hjemme på Duborg-Skolen. De skal ikke føle sig som gæster i de tre dage, de er her. Vi gør meget ud af, at det bliver tre helt almindelige skoledage for de unge. De har undervisning fra 1. til 6. time, får lektier for og møder deres kommende klassekammerater, siger hun.

Derfor kræver projektet en del ressourcer. Der er ikke mindre end 23 lærer indblandet, og det hele kan faktisk kun lade sig gøre, fordi Duborg-Skolens 12. årgang er i virksomhedspraktik.
- Ellers havde vi slet ikke klasselokaler nok, siger Susanne Klüver.

For Ditte Bjerre Christensen er brobygningen en god måde for de kommende elever at lære hinanden at kende på.
- Vores erfaring er, at langt de fleste af de elever, som deltager i brobygningen, også fortsætter i den gymnasiale overbygning. Så med 175 deltagere kan det godt være, at vi får en 11. årgang på 150 elever, siger hun.

Guidet tur

Ditte Bjerre Christensen iagttager, at eleverne på de tre dage meget hurtigt kommer tæt på hinanden. Duborg-Skolens egne 10. klasses elever, som selvfølgelig også deltager i brobygningen, fungerer her som en slags turguider og hjælper de nye med at finde rundt. For Duborg-Skolen er ikke særlig overskuelig, har Julia fra Læk fundet ud af.

- Man kan simpelt hen ikke finde rundt her,  når man kommer fra en lille skole, siger hun.
For Emma fra Flensborg er den største forskel, at Duborg-Skolen er lidt gammeldags - ikke kun bygningen, men også inventaret.
- Vores skole er lidt mere hightech, siger hun.
Hvis hun starter på skolen efter sommerferien, kommer hun dog til at opleve skolens modernisering på egen krop.

Daniel Dürkop