Dele viden om grænselandet

Skoleelever fra Nord- og Sydslesvig var fælles om at opleve læring.

Dkflahirt3

To 4. klasser fra Hiort Lorenzen-Skolen i Slesvig og den nordslesvigske Förde-Schule i Gråsten var forleden samlet på universitetet i Flensborg for at deltage i projektet »Nordiske grænser / Nordische Grenzen«, der er blevet gennemført af master-studerende med faget dansk i grundskolen. Det er et samarbejde mellem Institut for dansk Sprog og Litteratur ved Europa-Universität, Regionskontoret i Bov og Nordisk Informationskontor i Flensborg.

Formålet med projektet er, at skolebørn i mindretalsskoler fra den danske og tyske side af grænsen oplever at blive undervist sammen, at få historisk viden om grænseregionen og at udveksle erfaringer om det at indgå i nationale og kulturelle mindretal.

Dagen bestod af en vidensdel, hvor eleverne først fik et historisk foredrag fra de studerende og derefter arbejdede med baggrunden for, at der findes mindretal i grænselandet (Treårskrigen, 1864 og 1920-afstemningen etc.). Anden del af dagen koncentrerede sig om erfaringsudveksling mellem eleverne i forhold til det at indgå i en mindretalssammenhæng.

Flere dimensioner

For prof. Ivy York Möller-Christensen fra Institut for dansk Sprog og Litteratur ved Europa-Universität Flensburg og konsulent Anne-Mette Olsen fra Region Sønderjylland-Slesvig er der flere dimensioner i projektet. Sammen med Eva Ritter fra Nordisk Informationskontor i Bov er de tovholder i arrangementet.
- Vi vil gerne have en dialog i gang mellem unge fra det tyske og det danske mindretal, fordi vi tror, at de igennem et møde bliver mere beviste om det særlige ved at være del af et mindretal, siger Anne-Mette Olsen.
For det er normalt ikke noget, unge i den alder tænker over.
- Derfor er det også vigtigt, at man ikke vælger en problematiserende tilgang til mindretal, men en slags konstaterende bevidstgørelse. Man kan undervise børn i alt, også mindretal. Vigtigt er, hvordan man griber emnerne an, siger Ivy York Möller-Christensen.
At de unge så kommer ud på universitetet i stedet for, at de studerende underviser dem i deres skoler, gør projektet efter Anne-Mette Olsens mening endnu mere spændende.

Opleve hverdagen

- Det er meget spændende for dem at opleve hverdagen på et universitet med alt fra undervisning til mad i kantinen, siger hun.
Og for de kommende lærere er det vigtigt at afprøve nogle pædagogiske værktøjer.
- De studerende har tilrettelagt et program med forskellige arbejdsopgaver. Nu skal de afprøve det lærte i praksis, siger Ivy York Möller-Christensen.
Også for de studerende kan det være en ny erfaring at arbejde med mindretalsbørn.
- Vi vil gerne tilføje deres undervisning en ekstra dimension og bringe dem i spillet i det grænseoverskridende samarbejde, siger Anne-Mette Olsen.

Daniel Dürkop