Bedste venner på tværs af grænsen

Tre skoler fra grænselandet er med i et mindretalspædagogisk projekt i børnehøjde.

Dkfla 03904833

Center for mindretalspædagogik ved UC Syddanmark har netop gennemført et praktisk projekt, som har til formål at trække det teoretiske pædagogiske arbejde ned i børnehøjde. Vesterland-Kejtum Danske Skole i Sydslesvig og de tyske mindretalsskoler i Osterhoist (Øster Højst) og Rapstedt (Ravsted) i Nordslesvig har igennem nogle måneder haft en udveksling med gensidige besøg. Nu har de også været på lejrskole i Vesterled sammen.

- Det handler om, at de unge mødes og lærer noget om hinandens ligheder og forskelligheder som to mindretal på hver sin side af grænsen, siger skoleleder Lisbet Mikkelsen Buhl fra Vesterland-Kejtum Danske Skole.

Hun har sammen med kollegerne fra de to nordslesvigske skoler haft møder, hvor besøgene blev planlagt og fyldt med indhold. Det har været vigtigt for lærerne, at der har været flere møder, hvor de unge kan komme tættere på hinanden.

Man skal tø op

For det tager sin tid at tø op, er Silja fra Osterhoist, Joan fra Vesterland og Celina fra Rapstedt enige om. De tre piger er blevet bedste venner på opholdet i Vesterled, fortæller de. 

- De gange, vi har mødtes før, snakkede vi knap nok sammen, fortæller Silja, og Celina tilføjer:

Der var vi mere sammen med dem fra vores egen skole og turde ikke rigtigt at møde de andre. Men det har ændret sig fuldstændig under opholdet på Vesterled. 

- Nu er vi sammen hele tiden, siger Joan, og de tre piger fortryder, at de ikke har fundet sammen noget hurtigere. De er i øvrigt godt utilfredse med, at de med hensyn til soverum er opdelt efter skoler. De ville meget hellere sove på værelse sammen.

- Det er i hvert fald noget, vi vil tage op med lærerne, siger de tre piger, som håber på, at skolerne fortsætter med at mødes.

- Allerhelst med en fælles lejrskole hvert år, siger de.

- Der har vores lærere en opgave. Det var jo dem, der startede det hele, så nu har de også et ansvar for, at vi fortsat kan mødes, siger pigerne og griner. 

Skyper sammen

Ellers vil de holde kontakt via Skype, som de alle tre har installeret på deres smartphones. Og Silja og Celina vil gerne komme og besøge Joan på Sild i sommerferien. De har allerede fundet ud af, at det er en temmelig frekventeret ø om sommeren.

Når Celina, Silja og Joan snakker sammen, blander de sprogene efter behov.

- Det er vi jo vant til hjemmefra, fortæller Silja. Alligevel synes de, det er lidt mærkeligt, for dem fra Sydslesvig taler lidt underligt dansk, og dem fra Nordslesvig taler lidt underligt tysk. Sådan er børnenes virkelighed. For lærerne har der helt klart været nogle kulturelle forskelle. Et eksempel, hvor man i Sydslesvig er særlig dansk og i Nordslesvig særlig tysk, er, hvilke forventninger man egentlig har til sådan en fælles tur.

Klassenfart eller lejrskole

- Vi tager på Klassenfahrt, og eleverne fra Sydslesvig tager på lejrskole, fortæller Uta Hamann, som er lærer på skolen i Osterhoist.

- Der er en kæmpe kulturforskel i disse to begreber. For vores elever er en Klassenfahrt fritid, mens en
lejrskole indeholder skole med en masse program. Det var lige noget, vores elever skulle vænne sig til - at der ved siden af hygge også skulle være sprogarbejde. Men vi har fundet et godt kompromis, siger hun.