At lede en inkluderende institution

Lederen har en særlig rolle, hvis inklusion skal lykkes.

Dkfla 93112803

Der er mange brikker, der skal falde på plads, så inklusion virker. Det er ikke skolens eller daginstitutionens opgave alene at få inklusion til at virke, men institutionernes ledere spiller en vigtig rolle. Skoleforeningens fælles lederkonference havde derfor et fokus på, hvad netop lederne kan gøre for, at deres institution bliver til en inkluderende institution.
- Der er et gab imellem, hvordan pædagoger/lærere og ledere ser på inklusion. Jo tættere man er på børnene, desto mindre tror man på, at inklusion fungerer, og jo længere man er væk fra børnene, desto mere tror man på, at ideen er god nok, og at den derfor også kan lykkes, forklarede Bent Madsen fra Inklusionsakademiet.

- Pædagogernes og lærerenes utryghed omkring inklusion handler om, at de helt personligt ikke føler sig klædt på til at udføre denne opgave. Vi hører dem igen og igen sige, at de mangler viden og kompetencer, og det er alvorligt, når fagpersoner ytrer sig på den måde. Det betyder nemlig, at de føler sig underlegne, og det fører til, at de ikke møder børnene med høje forventninger i forhold til præsentationen, sagde han og konkluderede:
- Ledernes opgave er at sørge for, at pædagogerne får viden og kompetencer. At være alene med at styre inklusionen er noget, pædagoger og lærere synes, er meget svært. Derfor skal der udvikles viden i teams og faglige grupper for at løse opgaven.

Dkfla 93492841På det område er pædagogerne i daginstitutionerne faktisk en del længere end lærerne.
- De er vant til at arbejde i teams. Det er sådan, de arbejder i praksis, så de er vant til at blive iagttaget i deres pædagogiske arbejde. Lærerne derimod sidder for det meste alene i klasseværelset, sagde Bent Madsen.
Hvordan inklusion kan lykkes i den enkelte institution, er der ikke noget generelt svar på.
- Der er ingen facitliste, så I får ikke at vide, hvad I skal gøre for at få inklusion til at virke, sagde Ole Steen Nielsen fra UC Syd.
- Det, I får med fra lederkonferencen, er nogle redskaber og modeller, så I kan iagttage, hvordan det ser ud på jeres egen arbejdsplads, sagde Bent Madsen.

- Det, der virker i forhold til inklusion, er, at man arbejder systematisk, vedvarende og intenst med inklusion. Og det er vigtigt, at I inddrager rigtig mange aktører på tværs af professionerne: socialrådgivere, læger, den pædagogisk-psykologiske rådgivning og andre. Det er vigtigt at forstå, at inklusion er et ideal. Den kan ikke opnås, sagde han, og Ole Steen Nielsen tilføjede:
- Inklusion er ikke en destination, det er en proces, man arbejder med hele tiden.

Daniel Dürkop