Årtier i Skoleforeningens tjeneste

Skoleforeningen fejrer mangeårige medarbejdere.

Dkflajubilarer558

I 1975 blev valggymnasiet indført som undervisningsform på Duborg-Skolen, læseplaner var et stort emne i Skoleforeningen, og det var indsatsen for at kunne beholde 5. og 6. klasse i grundskolen også.

I Det sydslesvigske Samråd drøftede man en ny samarbejdsaftale. Diskussionen gik på, om Samrådet skulle omdannes til et toporgan med overordnet myndighed eller være et koordinerende samarbejdsorgan.

Det var også det år, Karen Salomonsen, Elisabeth Christiansen, Marianne Mehlig-Jessen, Jytte Arndt og Martha Bischoff blev ansat i Skoleforeningen. Gennem 40 år har de arbejdet som henholdsvis pædagogmedhjælper, skolekonsulent, rengøringsassistent og lærer, og forleden blev de derfor fejret som en lille tak for deres indsats.

Ambassadører

Fire af de fem jubilarer var med til denne aften på Ungdomskollegiet i Flensborg, og det var to 25 års-jubilarer også, nemlig daginstitutionsleder Torsten Schönhoff og overlærer Nanny Stange.

Da de blev ansat i 1990, stod fællesskolen på Skoleforeningens dagsorden for første gang, og hovedskolerne blev afviklet.
- Skoleforeningen nærmer sig nu med store skridt sin 100 års fødselsdag, og foreningen står i dag stabilt, velanset og med et godt ry og omdømme ikke blot i Sydslesvig, men også i Kiel og København. Hvad de seneste 40 eller 25 år angår, er det for en stor dels vedkommende også jeres fortjeneste, sagde Skoleforeningens formand, Udo Jessen til festmiddagen.

For ham udøver enhver medarbejder ikke kun sin profession, han eller hun er også daglig ambassadør for sin institution, Skoleforeningen og hele det danske mindretal.
- Det er vi alle klar over, og det er det særlige ved arbejdet på en dansk institution syd for grænsen. Det er simpelthen merværdien og samtidig den daglige ekstra udfordring i jeres arbejde. Som formand takker jeg for de mange år, I har vist loyalitet over for foreningen, og for den store indsats for børn og unge, sagde Udo Jessen.

Daniel Dürkop