Åben dialog om samrådsaftale

Organisationer mangler kun at få løst to knuder i samarbejdsaftalen.

Det sydslesvigske Samråd er på sit seneste møde kommet et stort skridt videre med at få en ny samarbejdsaftale på plads. For Skoleforeningen er det glædeligt, at de fleste af de ændringsforslag, som styrelsen fremlagde på sit møde inden sommerferien, har fået grønt lys af de andre samrådsorganisationer.

- For os har det været vigtigt, at den nye samrådsaftale fører til mere åbenhed, transparens, synlighed og demokrati, for det var helt klart den opgave, vi alle fik med hjem fra Sydslesvigkonferencen i starten af året, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

En del af Skoleforeningens forslag blev allerede indarbejdet i et fælles udkast inden mødet, og på selve mødet lykkedes det Udo Jessen og Skoleforeningens direktør, Anders Molt Ipsen, at få yderligere nogle af styrelsens ændringer indarbejdet. Det var blandt andet at bevare den formulering fra den gamle aftale om, at samrådet har til opgave at varetage det danske mindretals fælles interesser i bestemte overordnede mindretalsspørgsmål og har ansvar for en overordnet kommunikationsstrategi. Desuden gik de andre samrådsorganisationer efter en god diskussion med til, at samrådets formand og næstformand vælges blandt alle rådets medlemmer frem for, at det kun er de store medlemsbårne foreninger, der må stille formandsskabet.

Ingen a- og b-hold

- Vi har jo selv skrevet ind i samarbejdsaftalen, at vi er selvstændige, ligeberettigede foreninger og institutioner. Så giver det ingen mening, at vi deler samrådet op i et a- og et b-hold, sagde Anders Molt Ipsen på mødet.
Tilbage er to punkter, som man ikke kunne blive enige om i samrådet. De skal endnu engang drøftes i organisationernes bagland. Den ene punkt er Skoleforeningens ønske om, at samrådets formand også skal have repræsentative opgaver, og det andet er, om de SSF tilsluttede foreninger skal have stemmeret i samrådet.

- I forhold til samrådets formand giver det god mening, at han eller hun også har repræsentative opgaver, og i forhold til de SSF-tilsluttede foreninger kan man efter min mening finde en konstruktion, hvor de tilsluttede foreninger får stemmeret igennem SSF. Det kan være en model, der ligner den, vi har i mindretalsunionen FUEV. Her varetager Skoleforeningen sin stemmeret igennem SSF, siger Udo Jessen.

Daniel Dürkop