50 år og ikke færdig med at vokse

Børnehaven i Humtrup præsenterede ny tilbygning til fødselsdagsfesten.

Dkflahumtrup -17775561

I starten af juli fejrede Humtrup Børnehave sin 50 års fødselsdag. Som den syvende danske børnehave i Sydslesvig blev den indviet i 1966. Fødselsdagen blev fejret med mange gæster: Både børnehavens og skolens forældre og børn, repræsentanter fra kommunen, den tyske nabobørnehave og venner fra Grænseforeningen i Kolding. Bemærkelsesværdigt var, at også lederne fra alle de andre danske børnehaver i Sydtønder samt fra Husum og Harreslev var kommet denne lørdag for at feste i Humtrup. Desuden var kun en enkelt skoleleder forhindret i at komme.
Godt sammenhold
- Det er da ikke noget særligt, var børnehavelederne i Humtrup, Kirsten Tychsen Hansen, og i Læk, Gitte Jessen, enige om.
- Vi har et godt netværk herude, og det er vigtigt, at vi støtter hinanden, sagde de.
Der var også en forhenværende børnehaveleder med til festen, nemlig Kirsten Tychsen Hansens forgænger, Margrethe Jessen, og med de to ledere var cirka 49 af børnehavens 50 år afdækket, idet Margrethe Jessen helt nøjagtigt var børnehaveleder i Humtrup i 39 år og otte måneder. Hun boede i sin tid i en lejlighed under børnehavens tag, som sidenhen er blevet inddraget i børnehavedriften.
- Det upraktiske har været, at børnehaven således har haft tre indgange: en til underetagen og to separate indgange til tagetagen, fortalte Kirsten Tychsen Hansen.
Men det hører nu fortiden til, for fødselsdagsgæsterne kunne også beundre den nye tilbygning, børnehaven har fået. Den rummer nu indgangen med en stor, lys garderobe. Derved har det været muligt at åbne alle de tre forhenværende indgange, så børnene ikke længere behøver at tage sko og tøj på, når de skal bevæge sig fra et rum til et andet i børnehaven.
- Samtidig har tilbygningen givet os meget mere plads på stuerne, da vi ikke længere behøver at opbevare alle mulige ting på stuerne, fordi der ikke var plads i den gamle garderobe, sagde Kirsten Tychsen Hansen.
Syv børn i starten
Børnehaven startede i 1966 med syv børn, men allerede i 1968 var børnetallet oppe på 24, og pladsen blev trang. De næste mange år lå børnetallet stabilt lidt under de 20.
Med inddragelsen af lederlejligheden var der også plads til at optage flere børn.
- Samtidig er efterspørgslen på vuggestuepladser jo blevet større i de seneste år. Alle steder i Sydslesvig bygges der vuggestuer, både i vore egne, men også i flertalsbefolkningens institutioner. Når man vil »overleve« som børnehave, er det så godt som uomgængeligt at tilbyde kvalificeret pasning til børn under tre år. Siden oktober 2014 har vi haft vores aldersintegrerede gruppe, som har plads til ni vuggestuebørn, fortælte Kirsten Tychsen Hansen.
Det bringer selvfølgelig også forandringer med for hele huset.
- Børnehavens personale har set det som en mulighed i stedet for begrænsning, og det har medført mange positive forandringer. Jeg vil gerne sige tak til mine dygtige kolleger her i Humtrup Børnehave. De er med til at give børnene et trygt sted at være, som er fyldt med varme og hjertelighed. De er med til at præge det, vores institution er kendetegnet ved, siger Kirsten Tychsen Hansen.
Og det var gennemgående hos de mange mennesker, der tog ordet i løbet af fødselsdagsfesten, at der er et stærkt sammenhold omkring børnehaven og med skolen lige ved siden af.
En familie
Børnehaven er familie. Det er en gave, at vi kan sende vores børn herhen, sagde formanden for skolens samarbejdsråd, Jasmin Petersen.
Denne særlige ånd på vestkysten kom også Skoleforeningens dagtilbudschef, Petra von Oettingen, ind på i sin hilsen:
- Netop det vedvarende engagement og imødekommenheden er med til, at der drives rigtig god og meningsfuld udvikling og læring i Humtrup Børnehave. I tæt og klog dialog med alle involverede parter, søges der altid løsninger på udfordringer. Og nej, jeg synes ikke, at der er langt mellem Humtrup og Flensborg, for Humtrup byder hele tiden selv ind med alt det, vi i Flensborg og andre med fordel bør vide om Humtrup. Og det, kære Humtrup Børnehave, skal I have tusinde tak for, sagde hun.