2016 bliver overenskomstens år i lærerforeningen

Lærerforening gør klar til løn- og arbejdstidsforhandlinger med Skoleforeningen.

Dkflalærerforening -25393899

Dansk Lærerforening for Sydslesvig havde forleden den årlige generalforsamling i Tivolisalen på Christian Paulsen-Skolen i Flensborg.
- Det har været et roligt år, fortalte lærernes formand, Niels Nielsen, i sin beretning.
- Det har været præget af direktørskiftet i Skoleforeningen. Både direktionen og lærerforeningen har derfor været tøvende med at gå i gang med overenskomstforhandlingerne, for vi mente, at det ikke rigtig ville give mening, når Skoleforeningen så skifter forhandlingsføreren ud midt i det hele, sagde Niels Nielsen. Således er forhandlingerne om blandt andet løn og arbejdstid det emne, der kommer til at præge 2016.
At der ikke har fundet overenskomstforhandlinger sted, har dog ikke betydet, at der ikke er sket noget på området. De såkaldte dynamiske henvisninger er blevet justeret. Det er områder i overenskomstaftalen, som kan forhandles løbende, når der er behov for det.
- Disse forhandlinger er gået supergodt. Vi har henvendt os til Skoleforeningen med det, vi mente, der skulle ændres, og det har arbejdsgiveren været enig i, sagde Niels Nielsen.

Gamle aftale gælder

I forhold til de kommende forhandlinger vurderer Niels Nielsen, at det bliver svært at få en ny tjenestetidsaftale færdig til den 1. august, når den gamle udløber.
- Men det er jo sådan, at den gamle aftale gælder, indtil en ny er forhandlet færdig, og den gamle aftale er der nok mange, der gerne vil beholde, sagde han.
Under drøftelserne kom lærerforeningens medlemmer blandt andet ind på området arbejdsmiljø. Medlemmerne ville vide, om man kan måle, om der er et dårligere arbejdsmiljø.
- Det er svært at sige, mente Niels Nielsen.
- Vi bliver jo normalt først involveret, når det går helt galt. Generelt iagttager vi, at der er en stigende forståelse hos Skoleforeningen for, at det nogle gange er nødvendigt at flytte en lærer til en anden skole for at rette op på problemer. Det har der stort set ikke været forståelse for for 20 år siden, sagde formanden.
Et andet emne var spild af arbejdskraft.
- Det er de tabellariske udtalelser et godt eksempel på, sagde et medlem.
- Først udvikler vi forskellige slags tabellariske udtalelser rundt omkring på skolerne, og så kommer der pludselig en ny form at lave dem på oppefra. Det burde have været anderledes, sagde han, og folk nikkede bekræftende.

Genvalg

Under dagsordenspunktet valg var der genvalg over hele linien. Niels Nielsen fortsætter som formand og Kristina Sukatus som næstformand. De øvrige kredsstyrelsesmedlemmer er Erik Andresen, Per Dammann, Natascha Lindahl og Susanne Becker. Niels Thomsen og Niels Nissen er suppleanter, og ny suppleant er Nina Mau Jensen.
Med lidt over 600 medlemmer er medlemstallet nogenlunde stabilt. 250 af dem er pensionister, og det betyder, at lærernes fagforening faktisk har en organisationsgrad på omkring 80 procent
- Der er omkring 50 lærere i Sydslesvig, som ikke er medlem af lærerforeningen. Og vi prikker da til dem en gang imellem, sagde lærerforeningens formand, Niels Nielsen med et smil.

Daniel Dürkop