11,2 mio. kr. til byggeprojekt på Sild

Første byggefase af helhedskonceptet på Sild kan nu gå i gang.

Vesterland-Kejtum Danske Skole

Dansk Skoleforening for Sydslesvig har fået tilsagn om anlægsstøtte på 11,2 mio. kr. til opførelse af to flerfamiliehuse i Vesterland på Sild, der skal fungere som tjenesteboliger for foreningens personale på øen. Denne udmelding kom Sydslesvigudvalgets formand Kim Andersen (V) med i går.

- Vi er i Sydslesvigudvalget bevidste om, at det har været en langstrakt proces, da ansøgningerne blev fremsendt allerede sidste sommer. Der er imidlertid en meget god forklaring på, hvorfor det har taget tid at nå frem til en afgørelse, siger Kim Andersen.

- Processen har været langstrakt, fordi Sydslesvigudvalget med ansøgningen om at engagere os i helhedskonceptet på Sild stod over for en helt særlig situation. Vi har fulgt udarbejdelsen af helhedskonceptet gennem en årrække, ligesom vi ved besøg på øen har fået en grundig indføring i de udfordringer og problemstillinger, som ikke blot Skoleforeningen, men alle mindretallets institutioner, står over for på øen: Ejendomsprisernes himmelflugt har gjort det umuligt for mange med ansættelse på øen at finde en bolig på stedet, samtidig med at mindretallets eksisterende bygninger ikke lever op til moderne standarder, forklarer Kim Andersen.

- Udvalget anerkender, at forudsætningen for et aktivt mindretal på Sild afhænger af, at personalet i de danske institutioner har mulighed for at bo på øen og være aktive også uden for tjenestetiden. Men samtidig er der tale om et koncept, der samlet set har et budget på næsten 72 mio. kr., hvis alle Skoleforeningens planer skal realisereres. Jeg tror ikke, at der i de senere år har været større og ikke mindst mere komplekse anlægsprojekter i Sydslesvig end dette, siger Kim Andersen.

- Som bevilgende myndighed har det derfor været af afgørende betydning, at hver en sten er blevet vendt, og at Skoleforeningen er klædt på til at løfte opgaven. Samtidig skal jeg understrege, at udvalgets tilsagn om støtte med 11,2 mio. kr. i 2016 alene gælder for opførelsen af de to flerfamiliehuse i Vesterland, hvorfor vi har skullet have sikkerhed for, at denne første fase af Skoleforeningens planlagte helhedskonceptet kan stå alene og har en selvstændig værdi. Vi har derfor gennem de første måneder af 2016 været i intensiv dialog med Skoleforeningen for at sikre os, at vores beslutning hviler på et solidt fundament. Jeg er sikker på, at dette har været givtigt også for Skoleforeningen, og vi vil fra udvalget følge projektets realisering med stor interesse, afslutter formanden.

Skoleforeningens formand Udo Jessen er glad for tilsagnet.

- Konceptet har været undervejs længe. Nu kan vi gå i gang med at bygge tilsvarende boliger for at kunne tiltrække personale til Sild. Det er meget tiltrængt, og det er en god start på det, der skal virkeliggøres på Sild og som hele mindretallet står bag, siger Udo Jessen.