»Man siger ikke nej til Læk«

Engang var Læk Danske Skole en af mange. I dag er den fællesskole for det nordvestlige Sydslesvig.

Dkfla 21513201 2

Den danske skole i Læk fyldte 70 år i sidste weekend. Det blev fejret med »sydtøndersk kaffeebord« og ikke mindst en af regionens sønner, forfatter og tv-vært Søren Ryge.
- Jeg sagde gerne ja. At sige nej til Læk, det gør man ikke. Det er jo stedet, hvor jeg kyssede for første gang og oplevede »den store by«, sagde Søren Ryge, som er opvokset i Agtrup, få kilometer fra Læk.
- En opvækst i Sydslesvig sætter sine spor. Det kan man skrive bøger om, hvad jeg jo ligesom også har gjort, sagde han, mens han flittigt signerede sin bog »Leif den stadig lykkelige og andre historier - Min barndom«.

En skole under udvikling

Skoleleder Per Sørensen mindede i sin tale om, at skolen i dag er alt andet end en pensionist. Skolen vokser og er hele tiden under udvikling.
- Her er de vigtigste ord for mig dannelse, læring og fællesskaber i en sydslesvigsk og dansk kontekst, sagde han.
Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen talte i stedet for Skoleforeningens formand Udo Jessen, som var sygemeldt på grund af influenza.
- Læk er om noget vinduet til den store verden. Det er denne verden, I forbereder de unge til, og det gør I godt, sagde han.
Skoleleder Jytte Andresen fra Vidingherreds Danske Skole så tilbage på tiden, hvor Læk Danske Skole blev til centralskole for Sydtønder. Det krævede dengang, at andre skoler skulle aflevere de ældre elever, men det betød også kortere skoleveje og førte til en styrkelse af regionen, fordi de unge ikke længere skulle køre til Flensborg.
Børnehaveleder Gitte Jessen takkede skolen for det gode samarbejde omkring deres fælles børn.
- Det er dejligt, at I altid er der, når vi har brug for hjælp, sagde hun.

Daniel Dürkop