»De frivillige danner samfundets rygrad«

Forbundspræsidenten roser borgernes indsats for deres medmennesker.

Dkfla 2643

Den tyske forbundspræsident Joachim Gauck havde forleden inviteret til nytårsreception på Schloss Bellevue i Berlin.
Ved siden af regeringsmedlemmerne med forbundskansler Angela Merkel i spidsen og ledere fra erhvervslivet, sporten og de øvrige samfundsgrupper var der inviteret 70 borgere, som har ydet en frivillig indsats i deres lokalområde. Blandt dem var Skoleforeningens formand, Udo Jessen.
- Det var en meget spændende oplevelse både at møde forbundspræsidenten og hans samlever Daniela Schadt og at få talt med både officielle og de andre frivillige, fortæller Udo Jessen.

Meget bevægende

- Når man møder et menneske, som igennem flere årtier har taget sig af døende børn i et børnehospice, er det meget bevægende. Nogle af de mennesker, jeg har mødt, bruger stort set al deres tid på et frivilligt formål, og det synes jeg er fantastik, siger Udo Jessen. Og det var forbundspræsidenten helt enig i, da han i sin tale til de frivillige sagde, at de danner samfundets rygrad, og at demokratiet ikke ville kunne overleve uden dem. Efter en fælles middag fik Udo Jessen lejlighed til at tale med Joachim Gauck.
- Han fik en af vore skoleposter med bogen »Mindretalslivet« , og selvfølgelig fik han også en invitation til at komme og besøge grænselandet, siger Udo Jessen, som også fik gode samtaler om mindretallet med medarbejdere fra Bundespräsidialamt og den slesvig-holstenske indenrigsminister Stefan Studt.

Daniel Dürkop