Vuggestue blev indviet

Flensborg-bydelen Sporskifte har nu også officielt taget vuggestuen i brug.

Dkflaoksevejen

Den nye vuggestueafdeling med 20 pladser i Flensborg Sporskifte har allerede været i gang i et stykke tid. Forleden var der så inviteret til den officielle indvielsesfest, hvor forældre og børn var mødt talrigt frem til en hyggelig eftermiddag.

- Vi har det rigtig godt i den nye vuggestue, sagde daginstitutionens leder, Gisela Ahlbory under festen.
- Der er en rigtig god atmosfære, og vi føler os allerede hjemme i denne lyse og dejlige vuggestue, sagde hun.
- I I børnehaven ser vi, at de børn, der har gået i vuggestue, har nemmere ved at falde til - overgangen bliver nemmere. Deres sociale kompetencer er mere udviklet, fordi de jo kender det at være sammen i en gruppe med alt det, det indebærer, Vi har også lagt mærke til, at deres danske sprogforståelse er større. Så det bliver spændende at se om nogle år, hvilken rolle vuggestuer har i forhold til børnenes sprogudvikling, sagde hun.

Med den nye vuggestue i Sporskifte bliver et stort forældreønske opfyldt. Vuggestuen blev hurtigt fyldt op, og der er allerede nu en venteliste. Hele projektet havde ikke været muligt at gennemføre uden hjælp fra hele mindretallet i bydelen. Således stillede Sydslesvigsk Forening byggegrunden ved siden af forsamlingshuset til rådighed.

Skoleforeningens styrelsesmedlem Niels Ole Krogh mindede om, at Skoleforeningen har et stort ansvar.
- Når vi som skoleforening har valgt at bygge vuggestuer, så har vi også pligten til at sørge for, at hvert eneste barn får omsorg. Vi har et ansvar, fordi vuggestuen er den første byggeklods i det hus, der hedder samfund, sagde han.
Arkitekten Glenn Dierking kastede et blik tilbage på byggefasen:
- Jeg har lært rigtig meget af det her byggeri. Helt fra nødvendigheden af de små toiletter til, at der også skal være plads til, at der kommer pletter på væggene, smilede han.

Gisela Ahlory takkede forældrene og personalet for deres tillid og Skoleforeningen med teknisk afdeling og byggeleder Thomas Heyer i spidsen for, at børnehaven har haft indflydelse på de indre og ydre rammer og fri hånd til indretningen.
- Det har vi været rigtig glade for. Sådan har alle professioner med deres forskellige syn, ideer og tanker haft mulighed for at bidrage til et flot, børnevenligt hus, sagde hun.

Daniel Dürkop