Unge arbejdede for en god sag

Operation Dagsværk støttede i år projekt om seksuel selvbestemmelse i Kenya.

Dkflaod3

Dkflaod4Unge fra Duborg-Skolens 10 til 13 årg deltog i år i Operation Dagsværk. Mens største delen fandt sig et traditionelt job, hvor de samlede løv, ryddede kældre op eller malede reoler, gik 11. årg på skolen nye veje. I en flashmob  optrådte de på Søndertorv i Flensborg for at samle penge sammen hos forbipasserende. Samtidigt havde de på forhånd samlet godt og vel 1000 euro sammen hos sponsorer som Stadtwerke, Nordschrott, Schur, Sand-Jensen, Odore de mare, Druckrei Nielsen og SSF. Se videon her

Prøve noget nyt

- Vi ville gerne prøve noget nyt. At komme ud til så mange som muligt med vores budskab og få lidt mere opmærksomhed end hvis vi bare arbejder en dag. Det er så at sige et nyt bud på Operation Dagsværk, fortæller Christian, Henriette og Rebecca fra årgangen.

Hvor mange penge Operation Dagsværk har samlet i Sydslesvig og i Danmark, er de frivillige lige for tiden i gang med at tælle sammen. - Det kan tage lidt tid, inden alle pengene er nået frem, har erfaringen vist, forklarer Mads Volquardsen fra Operation Dagsværks central i København.

Dkflaod2I år blev Operation Dagsværk gennemført til fordel for et uddannelses- og kapacitetsopbygningsprojekt for unge LGBT’ere (Lesbians, Gays, Bisexuals & Transgender) i Kenya.I Kenya oplever unge, som forelsker sig i deres eget køn, at blive udstødt af familien, bortvist fra deres skole, nægtet medicinsk behandling og udsat for trusler, fængsel, vold og seksuelle overgreb. Det samme gælder transkønnede, maskuline piger, feminine drenge og andre unge, som bryder den traditionelle opfattelse af kønsrollerne. Operation Dagsværk arbejder i 2014 sammen med Sex & Samfund og deres fire kenyanske partnere - Gay Kenya Trust, Nyarwek, Kenya Human Rights Comission og Family Health Option Kenya.

- Sammen uddanner vi 500 LGBT-unge til forandringsaktører, for at styrke dem i deres kamp for bedre vilkår og lige rettigheder for LGBT-personer i Kenya. Igennem allerede eksisterende LGBT-organisationer vil de blive trænet i at gå i dialog med politikere og beslutningstagere indenfor sundhedsvæsnet og uddannelsessystemet. De vil sætte fokus på overtrædelser af basale menneskerettigheder og på de personlige og samfundsmæssige omkostninger den omfattende diskrimination afstedkommer, fortæller Mads Volquardsen.

Forandringsaktører

Forandringsaktørerene bliver trænet i at bruge og påvirke de kenyanske medier og herigennem nå ud til ca. 100.000 modtagere i den brede kenyanske befolkning. Ligeledes vil de blive rustet til selv at træne yderligere 2400 andre LGBT unge i de rettigheder, de har i henhold til den kenyanske forfatning og de universelle menneskerettigheder. Projektet vil yderligere etablere et eller flere “safe spaces”, hvor LGBT unge kan søge tilflugt og modtage personlig rådgivning, vejledning og støtte. Ligeledes kapacitetsopbygges de lokale partnerorganisationer så projektets aktiviteter og fokus forankres i det kenyanske LGBT-miljø, som samtidig styrkes via projektarbejdet.

Daniel Dürkop

Om Operation Dagsværk

  • Operation Dagsværk er eleverne på de danske ungdomsuddannelsers egen oplysnings- og solidaritetsorganisation. Unge frivillige udvikler og gennemfører årligt en oplysningskampagne målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser. Kampagnen relaterer sig til og er til fordel for et internationalt udviklingsprojekt, der udføres af en dansk udviklingsorganisation som for eksempel IBIS, Folkekirkens Nødhjælp eller Mellemfolkeligt Sammenvirke. Et udviklingsprojekt der suverænt vælges af eleverne selv.
  • Operation Dagsværk er en udpræget græsrodsorganisation, som består af grupper af aktive elever på de danske ungdomsuddannelser. Vi kalder ganske enkelt disse grupper for “Dagsværk-grupper”. Dagsværk-grupperne er kernen i Operation Dagsværk. Grupperne er selvbestemmende og laver forskellige former for kampagnearbejde til fordel for det valgte projekt ude på de enkelte skoler.
  • Oplysningskampagnen munder ud i Dagsværkdagen, hvor flere tusind elever på de danske ungdomsuddannelser frivilligt giver et dagsværk til fordel for årets udviklingsprojekt. Mange forbinder udelukkende Operation Dagsværk med denne dag, men Dagsværkdagen er blot kulminationen på vores landsdækkende kampagne. Operation Dagsværk arbejder året rundt.
  • Der bliver samlet ind til det valgte projekt på den årlige Dagsværkdag. Efterfølgende gennemføres projektet over en årrække af den udviklingsorganisation, der står for projektet. Dette sker i samarbejde med lokale partnerorganisationer. Operation Dagsværk monitorerer løbende implementeringen af projektet og dets resultater og fortæller de danske elever, hvordan det går med det projekt, som de har arbejdet for.

Læs mere her