Undersøgelse blandt lærerne

Forsker vil vide mere om mindretalspædagogikken i grænselandet.

Camilla Hansen, som er ph.d.-studerende ved Center for Mindretalspædagogik gennemfører i øjeblikket en spørgeskemaundersøgelse, som skal sendes ud til alle lærere på mindretalsskoler i Nord- og Sydslesvig.

Spørgeskemaundersøgelsen er et led i et ph.d.-projekt »Mindretalspædagogik i praksis«, hvor Camilla Hansen undersøger, hvad der karakteriserer den pædagogik, som lærere på mindretalsskoler både nord og syd for grænsen praktiserer.
Til gennemførelsen af ph.d.-projektet har Dansk Skoleforening for Sydslesvig sammen med Deutscher Schul- und Sprachverein fået bevilliget penge af Sydslesvigudvalget.

Opbakning

Da der ikke tidligere er lavet en tilsvarende undersøgelse af mindretalspædagogikken i grænseregionen, er det vigtigt, at spørgeskemaet får så meget opbakning som muligt - altså, at så mange lærere som muligt medvirker i undersøgelsen. Spørgeskemaet har blandt andet fokus på arbejdet som lærer på en mindretalsskole, muligheder og behov for kompetenceudvikling og forældresamarbejde.

Daniel Dürkop