Udvidet aktivitet i heldags- skolernes fritidsordninger

Forældrene ønsker fleksibilitet, og det ønske efterkommer Skoleforeningen.

Fladkheldagsskoleegernfoerde

Der vil på de danske heldagsskoler i Sydslesvig der har 1 til 4. klasse fra næste skoleår ske en udvidelse af tilbuddet. Det nye tilbud hedder »Aktivitet og Læring« og vil have samme aktivitetsindhold som skolefritidsordningerne har det i dag. »Aktivitet og Læring« tilbydes fast fem dage i ugen indtil ca. kl. 16.00, og det er muligt at tilmelde eleverne i enkelte dage og enkelte timer. Aktivitet og læring skal tilbydes af en pædagog, og tilbuddet er også tænkt som en mulighed for de elever, der fra 5.-10. klassetrin er tilmeldt en undervisningsaktivitet, som ikke starter lige efter sidste lektion.

Imødekomme behov

- Vi håber med vores tilbud at skabe mere fleksibilitet, da det er noget, forældrene ønsker. I aktivitet og læring er der netop skiftende aktiviteter hver dag, som også bliver udviklet sammen med de unge, siger skolekonsulent Eberhard von Oettingen.
Udvidelsen af heldagsskolernes fritidsordninger sker for bedre at kunne imødekomme børnenes og forældrenes behov.
- Det handler om at udvikle det pædagogiske miljø og skabe sociale fællesskaber på skolerne, siger han.

Daniel Dürkop