Sprog og læsning som vigtigt indsatsområde

Skoleforeningen er i fuld gang med at rette op på utilfredsstillende læseresultater.

Folderset Lang

SYDSLESVIG. Året 2014 har stået i læseudviklingens tegn i Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

En række initiativer fra vuggestueområdet til udskolingen er allerede blevet sat i gang i det forgangne skole- og børnehaveår. Nu, efter sommerferien, får satsningsåret omkring sprog og læsning endnu mere vind i sejlene.

Et helhedsprojekt

En række yderligere tiltag, som er blevet udviklet igennem de seneste måneder, sættes nu i gang.

- Det er nødvendigt, at vi forbedrer børnenes læsefærdigheder, da udviklingen de seneste par år ikke har været tilfredsstillende, siger Skoleforeningens formand, Per Gildberg.

- Derfor er det godt og rigtigt, at vi har gjort os nogle tanker om, hvordan vi får vendt udviklingen.

- Satsningsåret omkring »sprog og læsning« skal ses som et helhedsprojekt. Det handler om en intensiv sprogindsats fra daginstitution til udskoling. Samtidig sker der en systematisk inddragelse af forældrene, for det er det afgørende for, at vi får succes, siger Skoleforeningens formand.

Sprogfoldere

Her til skoleårets start får forældrene Skoleforeningens sprogfoldere med hjem. Sprogfolderne giver Skoleforeningens forældre med børn på alle alderstrin nogle redskaber i hænderne, som kan være med til at forbedre børnenes læsefærdigheder. Desuden kommer der en række tiltag ude på skolerne. Her i efteråret starter arbejdet med at udforme handleplaner for sprog og læsning på skolerne.

Sprogindsats fra vuggestue til udskoling

Fra sprogfolderne i daginstitutionerne til læsekoordinatorer i fællesskolen, i Skoleforeningen er sprogindsatsen og indsatsen for at gøre børnene til bedre læsere en af hovedopgaverne fra vuggestuen til udskolingen. Pædagoger og lærere tager hånd om denne indsats og er med til at udvikle nye tiltag, der styrker børnenes sprog og læsning. En række forskellige initiativer er allerede blevet sat i gang. Med starten af det nye skoleår kommer der yderligere initiativer til. I denne udgave af Fokus får du en oversigt over, hvad der sker på området.

Sprog og læsning i daginstitutionerne

Daginstitutionerne i mindretallet er fællesskaber for læring og udvikling med dansk sprog og kultur som omdrejningspunkt. Barnet skal bruge sine nye sproglige færdigheder. Både barnets første og andetsprog er vigtige for udviklingen af barnets identitet. Sproget vokser, når børn og voksne er sammen om aktiviteter og emner. Det vokser i sang og samtaler, og når man deler oplevelser.

I sprogfolderen for børn fra 0 til 6 år finder du som forældre mange gode råd til, hvordan du kan støtte dit barn i den sproglige udvikling og få barnet til at blive aktiv i samtaler. Sprogfolderen ser på, hvordan du kan læse med dit barn, og hvordan du kan få det til selv at skrive.

Du får præsenteret en oversigt over gode bøger, som egner sig til samtaler og en liste med hjemmesider, hvor du finder yderligere materiale.

Sprog og læsning i indskolingen

Børn glæder sig til at lære at læse, når de starter i skolen, og de har oftest store forventninger til læseindlæringen. Motivation er en god forudsætning for at lære at læse, da det tager mange timer at blive en flydende læser. Derfor er det vigtigt, at skole og hjem hjælpes ad, så eleverne får den bedst mulige start på deres læseudvikling.

Sprogfolderen for 1. og 2. klasse handler om at komme godt i gang med den første læsning i skole og hjem. Det handler om at »knække læsekoden«, det vil sige at få barnet til at opdage sammenhængen mellem bogstav og lyd og få lydene til at smelte sammen til ord. Folderen giver dig som forældre redskaber til at understøtte dit barn i at læse og skrive. Samtidig giver den dig råd til, hvordan du udvider barnets ordforråd på både dansk og tysk samt fremmer læseforståelsen. Der findes rigtig mange apps og hjemmesider til netop denne aldersgruppe. De bliver samlet her

Sprog og læsning på mellemtrinet

På mellemtrinnet får dit barn mange nye fag, der stiller nye udfordringer til læsningen. Nu er der fokus på læsning som kilde til viden. På mellemtrinnet kommer der derfor for alvor fokus på læseforståelsen, det vil sige, at man ikke kun kan læse en tekst, men også skal forstå indholdet.

Som forælder, har man mange muligheder for at fremme barnets læseforståelse. Det gør man ved blandt andet at lade sit barn høre og læse om mange forskellige ting, både på dansk og tysk, samt ved at tale med barnet om det og hjælpe med at finde flere oplysninger. Daglig læsetræning og udvidelse af ordforråd er meget vigtigt. I mellemtrinet lægges der fokus på faglig læsning, skrivning og stavning. Børn med læsevanskeligheder introduceres til forskellige tekniske hjælpemidler. Apps og hjemmesider til netop denne aldersgruppe bliver samlet her

Sprog og læsning  i fællesskolen (7.-10. klasse)

Sprog og læsning skal udvikles gennem hele skoleforløbet, også på de større klassetrin. Sprogfolderen for de ældre elever skal være til inspiration for udvikling og fælles oplevelser omkring sprog og læsning og vise forældrene, hvordan de kan støtte deres barn til at få glæde ved sprog og læsning.

Barnet er nu så langt i skoleforløbet, at læsning er en vigtig forudsætning for at få noget ud af stort set alle skolens fag. På dette tidspunkt lægges grunden til, hvordan man klarer sig i sit studie- og arbejdsliv. Også her spiller læsningen en stor rolle. Læsehastigheden er vigtig, og den forbedres gennem regelmæssig læsetræning. Med hensyn til læsning og skrivning kan forældrene være gode forbilleder. Børn lærer af at se, hvad deres forældre gør, og ikke hvad de siger. For de ældre elever er det vigtigt at bruge danske medier, læse nyheder og finde spil eller musik. Sprogfolderen har forslag til hjemmesider og apps, der kan være en stor hjælp.

Daniel Dürkop