Spil Dansk hædrer Sydslesvig!

Spil Dansk Kommune Sydslesvig er blevet valgt til »Årets Spil Dansk Kommune 2014«.

Elevkoncert I Flensborg 2014

Arrangørerne begrunder valget med Sydslesvigs retrospektive skuen og forankring i den danske sangskat og kommunens kontinuerlige fokus på musikken som identifikationsfaktor i lokalsamfundet.

Spil Dansk hædrer Sydslesvig for at have bundet Spil Dansk sammen med historien og forankret Spil Dansk i borgernes identitet og hverdagsliv. Der er blevet lagt stor vægt på fællessang, men der har også været koncerter med både nye og ældre musikalske stjerner, som Tina Dickow og Gitte Hænning, der har gæstet scenerne.

Sydslesvig er annektereret som Spil Dansk Kommune grundet regionens fokus på dansk musikliv. Siden 2011 har Sydslesvig officielt kunne kalde sig Spil Dansk kommune.

- Der har i flere år været imponerende opbakning til Spil Dansk fra det sydslesvigske, og udnævnelsen som Spil Dansk Kommune 2014 tildeles både for Sydslesvigs ildhu i år og for det gode samarbejde igennem årene, siger Ricco Victor, direktør for Spil Dansk.

En naturlig del af Spil Dansk

Kommunen har arbejdet ihærdigt og selvstændigt, og produceret mange arrangementer for store og små, seniorer og unge, og har aktivt inddraget elever i Spil Dansk med konkurrencer og fællessang. Desuden er der knyttet broer mellem fonde og erhvervssamarbejder.

- Det er et kæmpestort arbejde, men vi er overvældet over de mange nye tiltag rundt omkring, som er opstået på grund af Spil Dansk, især skolerne får gavn af de mange forskellige tilbud, men også et bredt publikum i hele Sydslesvig kan lytte til de forskellige koncerter rundt omkring Spil Dansk Dagen, siger Boris Erben, tovholder i Sydslesvig Spil Dansk styregruppe og kulturkonsulent i Sydslesvigsk Forening.

Overborgmester i Flensborg, Simon Faber istemmer begejstret:

- Det er både herligt - og naturligt - at Flensborg er med i Spil Dansk Dagen. For Flensborg har et blomstrende musikliv, hvor der spilles, synges og opføres både tysk og dansk året rundt.

150 år efter Danmark blev splittet, samler Sydslesvig borgerne til Spil Dansk!

Sydslesvig honoreres med 10.000 kr., som øremærkes komponisthonorarer til at skrive en ny sang, der kan bruges som officiel sang i Sydslesvig. Sangen skal præsenteres i Spil Dansk ugen 2015, som dog i Sydslesvig, grundet efterårsferie, er rykket til uge 42 (i stedet for uge 44).