Småt, alsidigt og anderledes

På en lille skole bliver eleverne undervist sammen på tværs af klassetrin af lærere, der breder sig over langt flere fag, end deres respektive linjefag kan dække.

 DSC7808

22 elever mellem 1. og 6. klassetrin er samlet i en klasse. Andre gange er de to, tre eller fire årgange sammen. Sådan er hverdagen på en lille skole som Vanderup Danske Skole.

- I idræt og kristendomskundskab er alle eleverne samlet, men i historie og natur-teknik bliver 3, 4., 5. og 6. klasserne undervist sammen, forklarer Karen Hansen, der ud over at være skoleleder også er den ene af skolens samlede lærerstab på tre personer. De to andre er Steen Torben Arnkjær, der underviser i sløjd, idræt og dansk, og Pia Erichson, der har fagene engelsk, tysk, håndarbejde, natur og teknik, kristendomskundskab og formning. Karen Hansen tager sig af specialundervisningen, underviser i matematik og er medlærer i tysk og dansk. Desuden underviser hun i historie, et fag der ligger langt fra hendes baggrund som først maskiningeniør, senere matematiklærer, men efter at have kigget på læseplanerne for faget, har hun hentet hjælp i Skoleforeningen.

- Jeg kontaktede fagkonsulenten for historie, og sagde »hjælp mig«, siger Karen Hansen og fortæller, at efter at de havde talt lidt om, hvilke emner Karen havde lyst til at tage fat på, hjalp konsulenten hende med at finde egnede bøger.
- Herefter gik jeg hjem for at søge legater til at købe nye bøger for, siger Karen.
- Desuden søgte jeg på internettet og fandt materialer der, siger Karen og kalder det en udfordring at skulle undervise så mange årgange på en gang.
- Vi har alle tre søgt Skoleforeningens kurser i undervisningsdifferentiering, fordi det også er nødvendigt at være ajourført for os på en lille skole som Vanderup, siger Karen.

 DSC7803Lige nu lærer Karens historieklasse, der består af 4., 5. og 6. klasse, om Jelling-kongerne. Normalt ville 3. klasse også være med, men i år er der ingen elever i 3. klasse.
- Jeg tager 5. klasses-eleverne og sætter dem sammen med en fra
4. klasse eller en fra 6. klasse. Det går op. De får måske til opgave at gå ind på en hjemmeside og sammen finde svarene på nogle spørgsmål,
siger hun og fortsætter:
- Jeg ved, hvilke grupper jeg skal hjælpe, og hvem, jeg kan sige til, at det skal de selv prøve at finde ud af.
Ind i mellem den differentierede undervisning læser hun sagn for hele klassen, blandt andet det om Kong Skjold og det om Kong Vermund og Uffe hin Spage.

Multirum

Når eleverne skal have sløjd, bliver de sammen med Steen Torben Arnkjær kørt til Store Vi Danske Skole og bruger sløjdlokalet der.
- Vi er heldige, at vi har en god gymnastiksal og en masse udenomsplads her, siger Karen.
Inde i de to store klasseværelser gemmer skabene langs endevæggene på udstyr til håndarbejde, formning og natur og teknik, så rummet hurtigt kan transformeres til et faglokale.
Oven på er der et bibliotek, hvor Pia Erichson netop har engelsk med de fem 4.-klasses elever.
- Det er en ugentlig luksustime i begynderengelsk, som vi hvert år prøver på at få plads til i skemaet, siger Karen.
- I tysk, dansk, engelsk og matematik er eleverne altid sammen flere klassetrin ad gangen, siger Karen Hansen og fortæller, at børnene også gerne må bruge lærerværelset til gruppearbejde, eller hvis de bare vil have lidt ro. De accepterer, at det er lærernes arbejdsplads, og at de ikke må flytte på papirbunkerne. En lukket dør betyder, at de ikke må forstyrre.

Færre elever

Vanderup Danske Skole havde tidligere 30-35 elever og fire lærere, men i dag er der kun 22 elever. Lige nu er der ingen elever i hverken 1. eller
3. klasse, men efter sommerferien begynder to børn i første klasse, og det ser ud til, at der er seks-syv børn til den 1. klasse, der begynder efter sommerferien i 2016.
Faldet i antallet af elever har også betydet, at lærerstaben er skåret ned fra fire til tre. En lærer gik på pension i september sidste år, og Pia Erichson, som er på nedsat timetal, kom tilbage fra barsel for en måned siden.

Lige nu er der ikke elever nok til en fuld arbejdsdag for tre lærere, men skolerne hjælperne hinanden indbyrdes.
- Vi har et rigtig godt samarbejde med naboskolerne i Store Vi og Trene-Skolen i Tarp. Hvert forår står vi skoleledere i tæt kontakt med hinanden for at afstemme vores timetal. Hvis vi kommer i bekneb med ikke at have timer nok til vores lærere eller står med timer i overskud, hjælper vi hinanden, siger Karen og fortæller, at det er derfor, at Steen Torben Arnkjær i dette skoleår underviser Store Vi-eleverne i sløjd to timer to gange om ugen.

Besøg på børneværelset

Alle elever får besøg hjemme i 1. eller 2. klasse af Karen Hansen og Steen Torben Arnkjær.
- Til at begynde med er de lidt generte, men når de viser os deres værelse og deres kæledyr, bliver de helt vilde, siger Steen og tilføjer:
- Det er sjovt at se dem på hjemmebane.
Der bliver også tid til en kop kaffe og en snak med forældrene.
De to er overbeviste om, at der snart kommer flere børn til Vanderup, blandt andet fordi byen nu har fået en stor købmand efter at have været uden en dagligvarebutik i flere år.
- Jeg tror, at mange børnefamilier har afholdt sig fra at bo i Vanderup, fordi de ikke hurtigt kunne købe en liter mælk og æg, siger Steen Torben Arnkjær, og Karen Hansen supplerer:
- Vanderup er Sydslesvigs navle. Vi ligger lige ved siden af B200, og det er nemt for forældre, der skal på arbejde i Flensborg eller Husum.

Hurtige beslutninger

På en stor skole lærer man ikke børnene at kende på samme måde som på en lille. Det mener Steen Torben Arnkjær, der også synes, at beslutningsvejene kan være for lange på en stor skole.
- Hvis jeg siger: Du Karen, jeg synes ikke, vi skal kaste med snebolde i skolegården, men kun på legepladsen, så siger hun ja, og vi ved det alle tre samtidig, siger Steen, der har en baggrund som investeringsrådgiver og butiksejer, inden han blev lærer.

- Her kommer beslutningerne ikke oppefra, vi snakker om tingene, siger han og fortæller, at han også godt kan lide, at de kender børnenes familier og følger med i alt fra fødsel til død.
- Vi er tæt på samfundet og ved, hvis der er problemer i en familie, siger han.
At lærerne må bruge ekstra tid på at forberede sig i fag, de ikke har linjefag i, sker også på større skoler. Men på Vanderup Skole mener lærerne, at det bliver opvejet af, at de går til færre møder, og at møderne er kortere.
- Når vi for eksempel skal give karakterer, sætter vi os sammen alle tre, og i løbet af en eftermiddag er vi blevet enige, siger Steen, der også er med i flere udvalg.

- Grundlæggende skal man kunne lide hinanden på en lille skole, bryder Karen Hansen ind og tilføjer:
- Hvis vi ikke harmonerede, ville det ikke være sjovt.
- Vi har samme engagement, siger Steen, mens Karen tilføjer:
- Ja, og tillid.

En dreng kigger ind for at finde noget, han skal bruge. Både de små og de store arbejder med nogle opgaver, mens 4. klasse har engelsk alene sammen med Pia Erichson.

Annelise Mølvig