Små ændringer til fælles idekatalog

Skoleforeningens styrelse godkender fælles arbejdspapir om at styrke det folkelige arbejde.

Skoleforeningens styrelse godkendte på sit møde i sidste uge det arbejdspapir, som en arbejdsgruppe med forskellige mindetalsorganisationer har udarbejdet for at styrke det folkelige arbejde og fællesskab. Der er tale om et idekatalog, som kommer med forslag til styrkelse af bevidstheden om mindretallet hos medlemmerne og de ansatte. Ambassadørordninger, mentorordninger, en årlig velkomstfest og introarrangementer er nogle af de brikker, der er blevet formuleret. Skoleforeningens nye velkomsthæfte, som afløser de gamle velkomstmapper, er også en del af idekataloget. Det suppleres med lokale velkomstmapper.

Skoleforeningens styrelse er kritisk over for et initiativ, den såkaldte »kultur- og mindretalsrygsæk«, som vil planlægge, hvornår børn og unge skal møde forskellige kulturelle emner og mindretalsemner.

- Rygsækken er en god ide, derfor har vi den jo allerede i Skoleforeningen, sagde formand Udo Jessen.
- Det er jo ligesom det, der er pædagogernes opgave, sagde daginstitutionschef Birgit Messerschmidt på mødet.

Daniel Dürkop