Skræddersyede informationer

Skoleforeningen samarbejder med mindretallets øvrige organisationer for at samle et nyt velkomsthæfte til nye medlemmer i Skoleforeningen.

Petra Davids Foto

Når forældre vælger at melde deres barn til en dansk institution, tager de ikke kun en vigtig beslutning for deres barn. De træffer samtidigt et aktivt valg og bekræfter deres eget ståsted i mindretallet. For nye medlemmer i mindretallet får daginstitutionerne og skolerne således tit en indslusningsfunktion og dermed et stort ansvar, som Skoleforeningen tager alvorligt.

Alle nye medlemmer inviteres til indgående optagelsessamtaler om mindretallet som helhed. Samtalerne uddybes blandt andet ved hjælp af en velkomstmappe, der indeholder almene informationsmaterialer fra de forskellige organisationer.
Den første velkomstmappe blev lavet for otte år siden.

- Der bliver taget godt imod mapperne, men vi tror, at det er muligt at styrke oplysningsindsatsen ved at udvikle et mere indbydende og moderne materiale med flere målrettede informationer til forældrene, forklarer Petra Davids fra Skoleforeningens indkøbskontor.

Skoleforeningen har derfor taget kontakt til mindretallets øvrige organisationer og vil fremover gerne hilse de nye medlemmer velkommen med et indbydende velkomsthæfte, der oplyser om det vigtige samarbejde i mindretallet og viser muligheder og tilbud, som er særlig spændende for forældre til mindre børn.

- Vi har fået meget positivt feedback fra flere af de andre organisationer, og vi håber naturligvis på, at alle vil være med, siger Petra Davids og understreger, at det handler om at synliggøre over for de nye medlemmer, hvordan de som forældre profiterer af det store netværk i mindretallet, og få deres øjne åbnet op for, hvordan de selv kan blive aktive i mindretallet.

Katrine Hoop