Skoleforeningens styrelse på tur vestpå

Besigtigelsestur gik til Nibøl, som ønsker en vuggetue og til Drage og Frederiksstad for at diskutere sammenlægning af børnehaverne.

Dkflastyrelsestur

Skoleforeningens nyvalgte styrelse var lørdag den 13. september på sin første besigtigelsestur. Den gik mod vest til Nibøl, Frederiksstad og Drage for at orientere sig om forskellige projekter, der ønskes af de lokale.

I Nibøl besøgte styrelsen Nibøl Danske Skole og Nibøl Børnehave. De to institutioner har i fællesskab ansøgt om at bygge en ny børnehave og vuggestue på skolens grund.

- Baggrunden er, at børnehaven trænger til en gennemgribende renovering. Desuden er lokalerne ikke særligt godt egnet til etableringen af vuggestue. En ny bygning tæt på skolen vil derfor være den bedste løsning, siger styrelsesmedlem Lars Petersen, som er valgt i Læk Skolekreds.

Sammenlægning

Turen gik efterfølgende til Drage og Frederiksstad. Efter sidste års storm er børnehaven i Drage så medtaget, at børnene er blevet flyttet til Frederiksstad. De lokale har nu søgt om at gøre denne nødløsning permanent.
Den nye styrelse har nu kunnet danne sig et første indtryk af situationen de to steder. Sagerne bliver nu drøftes videre i styrelsen.

Daniel Dürkop