Skoleforeningen håber på god dialog i Slesvig

A. P. Møller Skolen skal bevares som vigtig kulturel faktor i byen Slesvig.

A. P. Møller Skolen

I Skoleforeningen er man glad for, at der nu endelig kan finde en dialog sted om fremtiden for området omkring A. P. Møller Skolen i Slesvig. Der skal finde samtaler sted om emnet i næste måned.

To investorer fra Niedersachsen har planer om at bygge et ældrecenter lige over for skolen, og det ville betyde, at området skal udvises som almindeligt boligområde.

Skoleforeningen frygter, at det kan have store konsekvenser for skolens funktion som kulturelt center for mindretallet og kulturelt spillested i det hele taget. En støjvurdering fra byggeforvaltningen har nemlig vist, at arrangementer om aftenen ofte overskrider de støjværdier, der er tilladt i et boligområde. Det ville give beboerne mulighed for at klage imod eventuelle koncerter m.m., der finder sted om aftenen.

Stor overraskelse

Oprindeligt var det tænkt sådan, at det slesvigske byråd allerede for tre uger siden skulle udvise området som boligområde. Det kom som en stor overraskelse for Skoleforeningen, da de igennem SSW’erne i byrådsgruppen blev informeret om dagsordenspunktet. I et brev til alle byrådspartier og Slesvigs forvaltning har Skoleforeningens formand, Udo Jessen, derfor kritiseret, at der ikke er blevet taget hensyn til Skoleforeningens indsigelser i forslaget til den nye bebyggelsesplan. Samtidig sætter Skoleforeningen spørgsmålstegn ved, om fremgangsmåden i det hele taget er juridisk holdbar, da Skoleforeningens indsigelse slet ikke er nævnt i det forslag, som politikerne skulle tage stilling til. Skoleforeningen gjorde det klart i brevet, at man ville klage imod hele fremgangsmåden, hvis byrådet tog en afgørelse på et ufuldstændig grundlag.

I samarbejde med SSW’s byrådsgruppe lykkedes det dog at få dagsordenspunktet taget fra bordet. I Skoleforeningen håber man nu, at de begrundede indvendinger mod en ændring af områdets status vil blive taget alvorligt, inden Slesvigs byråd nu skal tage stilling til emnet igen.

Slesvigs borgmester Arthur Christiansen har på det seneste byrådsmøde erklæret, at der skal findes en løsning.
- A. P. Møller Skolen er nok en af vores vigtigste samarbejdspartnere på det kulturelle område, sagde han.

Daniel Dürkop