Skoleforeningen aflyser deltagelse i folkemødet

Eftersom Skoleforeningen ikke kan garantere for elevernes sikkerhed, har foreningen besluttet at aflyse den planlagte deltagelse med elever i foreningens medfør.

Pressemeddelelse

Skoleforeningen havde oprindelig planlagt at deltage i årets Folkemøde på Bornholm med en gruppe elever. Desuden er flere elever fra 12. årgang på Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen inviteret til at deltage i en række arrangementer på politikfestivalen via Grænseforeningen.

Men nyhederne omkring det forhøjede sikkerhedsberedskab på Folkemødet har hos Skoleforeningen udløst bekymring for de deltagende elevers tryghed.

»Vi har fået flere henvendelser bl.a. fra berørte forældre, der har spurgt in til de deltagende elevers sikkerhed,« fortæller Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

Skoleforeningen har på den baggrund henvendt sig til Folkemødets sekretariat for at få en vurdering af sikkerhedssituationen, men desværre ikke modtaget et svar.

»Det er ikke lykkedes os at få afkræftet vores bekymringer. Og eftersom vi ikke kan garantere for elevernes sikkerhed, har Skoleforeningen efter grundige overvejelser besluttet at aflyse den planlagte deltagelse med elever i foreningens medfør,« forklarer Udo Jessen.

Skoleforeningen mener ikke, at det vil være forsvarligt at medbringe mindreårige deltagere til Folkemødet. Voksne elever kan derimod få mulighed for at deltage på eget ansvar under forudsætning af, at de kan få skolefri i henhold til gældende regler. Skoleforeningen forudsætter, at de deltagende voksne elever sættes i stand til at træffe en beslutning på et oplyst grundlag.

»Vi forventer, at de berørte skolers ledelser og Grænseforeningen sikrer, at eleverne og deres hjem bliver informeret grundigt om den aktuelle situation på Folkemødet,« siger Udo Jessen.