Revolutionen på skemaet

»Lad eleverne arbejde i stedet for at vente« er udgangspunkt for lærer og forfatter Karina Winthers bud på en revolution i undervisningen.

Dkflaugeskema2

SYDSLESVIG. Op imod 400 lærere fra 40 danske skoler i Sydslesvig er med på et kursus i »ugeskemarevolutionen«.

Det er lærer og forfatter Karina Winther, der holder et oplæg med udgangspunkt i sin bog af samme titel og den tilhørende undervisningsmetode. Og Karina Winther skruede med det samme op for forventningerne.

- Jeg er her for at fortælle jer, hvordan det kan lade sig gøre at undervise uden at skælde ud, at inkludere børn med særlige behov, at undervisningsdifferentiere og takle den særlige sproglige udfordring, I har i Sydslesvig, startede hun sit foredrag med foran 80 spændte lærere på Læk Danske Skole.

Individuel ugeplan

Ugeskemarevolutionen går ud på, at man bryder med undervisningen efter skemaer, og i stedet for lader eleverne arbejde med forskellige emner. Hver elev har en individuel ugeplan med opgaver indenfor forskellige fag. Det er eleverne selv, der bestemmer, hvornår i løbet af ugen de løser hvilke opgaver.

- Det handler ikke om, at eleverne vælger om de arbejder. De vælger rækkefølgen og de vælger, hvem de samarbejder med, og hvor de arbejder henne.
Det har ifølge Karina Winther en stor motiverende effekt på eleverne. Samtidig frigøres der tid til, at læreren kan arbejde med elever, der kræver mere tid, uden der går noget fra andre.

- Børnenes tid bliver spildt, fordi de skal vente på andre. De venter, til det er deres tur, de venter med fingeren i vejret, eller på at læreren når rundt til dem. Med ugeskemarevolutionen er det anderledes. Når de har spørgsmål, skal de først snakke med en kammerat. De går op til ugeskemaet og finder en elev, som allerede har løst den opgave, de har problemer med. Kun når de ikke kan løse det selv, hjælper læreren, siger hun.

Det gør man ved at lægge sin navneklods oppe ved tavlen, så kan eleverne nemlig se, hvornår det bliver deres tur, og eleverne kan så længe lave en af de andre opgaver fra ugeskemaet.

I forhold til den særlige sproglige udfordring, der er i Sydslesvig, forklarede Karina Winther, at der igennem arbejdet med ugeskema var meget mere tid til at løfte eleverne sprogligt i mindre grupper.

Brugsvejledning

Der er selvfølgelig også fag eller elementer i undervisningen, hvor det ikke er muligt at bruge ugeskema. Det kan være i kemi eller fysik, hvor der arbejdes med farlige stoffer.

- Det kan selvfølgeligt være hensigtsmæssigt, at sætte nogle aktiviteter i gang for hele klassen. Men prøv at bruge ugeskemaet så meget som muligt, sagde Karina Winther.

Bogen »ugeskemarevolutionen« læses som en slags brugsvejledning på, hvordan man laver ugeskemaerne. Gennem de forskellige kapitler redegør forfatterne for, hvordan de tackler inklusion, differentiering, optimering af elevernes arbejdstid, fastholder elevernes begejstring for at lære og opøver ansvarlighed for eget liv og egen læring.

Om ugeskemarevolutionen bliver den nye undervisningsform i Skoleforeningen må afventes. Nogle steder er man allerede gået i gang med at bruge elementer af det. På Vesterland Danske Skole glæder lærerne sig i hvert fald til at gå i dialog med hinanden om ugeskemarevolutionen.

- Vi tager det skridt for skridt, siger de under et af kursets gruppearbejder.
På Vidingherred Danske Skole er man allerede lidt videre i projektet. Skoleleder og dansklærer Jytte Andresen har brugt mange elementer fra ugeskemarevolutionen i sin danskundervisning i en sammenlæst klasse fra 4. til 6. klasse.

- Jeg har bedre tid til at komme rundt og snakke med de enkelte elever, siger Jytte Andresen.

- Desuden opdager jeg mere, hvem der har brug for mere hjælp, end jeg havde formodet. De kan nemlig ikke længere gemme sig, da jeg jo snakker med dem hver især om de opgaver, der skal løses, i stedet for at vi gennemgår dem på tavlen.

Efter kurset på Læk Danske Skole har alle lærere på Vidingherred Danske Skole besluttet sig for at bruge ugeskema. Revolutionen er kommet på skemaet.

Praktisk erfaring

Dkflaugeskema4Karina Winther har som klasselærer med op til 28 elever i klassen udviklet og indført Ugeskemaet i alle sine klasser og har haft elever med særlige behov inkluderet - også før inklusion blev et modeord. I 2010 medvirkede hun i Furesø Kommunes film om inklusion. Som AKT-lærer har hun vejledt kolleger i forbindelse implementeringen af Ugeskema i mange klasser. Karina har opbygget og udviklet AKT-funktionen (Adfærd-Kontakt-Trivsel) på to skoler. Konflikthåndtering via mediation er en integreret del af hendes arbejde, og hun underviser jævnligt klasser i at håndtere konflikter. Karina har lang erfaring med specialpædagogisk bistand, herunder specialundervisning og fore-byggende indsats.Som foredragsholder tager Karina gerne rundt på landets skoler, og hun er også gæstelærer på Professionshøjskolen UCC i København.

Daniel Dürkop