Reformationens fortællinger

Obs

Menighedernes Børne- og Ungdomsarbejde er sammen med Skoleforeningen i færd med at planlægge en vandring for skoleelever med Martin Luther rundt i Slesvig. Turen er planlagt til 2017 – 500 året for Martin Luthers første skridt mod reformationen.

- Vi har planlagt stationer, hvor der bliver fortalt om reformationens historie, siger Kirsten la Cour, der er konsulent for blandt andet historie og kristendomskundskab for Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Skiftet fra katolicisme til protestantisme tog sin begyndelse den
31. oktober 1517, da Martin Luther gik mod traditionen med at købe sig fri af sin skyld – aflad. I 1526 spredte Luthers reformation sig til Sydslesvig, mens reformationen først var en realitet i Danmark i 1536 – efter borgerkrigen Grevens Fejde og et statskup.

- Vi har valgt Slesvig, selv om reformationen først kom til Husum, fordi middelalderbyen stadig eksisterer, der er domkirke, Gottorp Slot, fiskere på Slien, et kloster og meget mere, siger Kirsten la Cour.

Annelise Mølvig