Principper for frisiskundervisning

Frisiskhold oprettes, når der er mindst seks elever.

Skoleforeningens styrelse har besluttet, hvordan man principielt vil håndtere frisiskundervisningen på de danske skoler på vestkysten og de to sydslesvigske gymnasiale overbygninger. Mens der på de tyske skoler er krav om mindst tolv elever, før der kan oprettes et hold med frisisk eller for den sags skyld dansk, har Skoleforeningen nu besluttet, at der på de danske skoler kun skal være seks elever, for at der oprettes et hold med frisisk.

- Jeg har snakket med frisernes formand, Bahne Bahnsen om det, og han var meget forstående over for, at vi sætter en minimumsgrænse, så det er økonomisk forsvarligt, sagde Skoleforeningens formand, Udo Jessen på mødet. Til næste år tilbydes frisisk som noget nyt i Husum og Tønning. Med den lave minimumsgrænse ser man i Skoleforeningen muligheden for en lignende udvikling på andre skoler.

Daniel Dürkop