Entydigt votum imod regionsmodellen

Med 9 nej-stemmer og 2 afholdelser besluttede styrelsen i Dansk Skoleforening for Sydslesvig i går aftes at sige nej tak til SdU’s foreslåede regionsmodel og udtalte sig dermed også imod at igangsætte den ønskede gennemførelsesundersøgelse af modellen. Styrelsen kritiserede regionsmodellen for at være centralistisk og indskrænke forældrenes mulighed for medbestemmelse.

Pressemeddelelse

Beslutningen imod SdU’s forslag blev truffet på baggrund af en præsentation af regionsmodellen ved Anders Kring til et ekstraordinært møde i Skoleforeningens styrelse i går aftes. Redegørelsen blev fulgt op af en lang og grundig drøftelse, inden styrelsen nåede frem til sin konklusion.

- Skoleforeningen er åben for at udvikle samarbejdet i mindretallet, men regionsmodellen giver vores medlemmer mindre demokrati og ikke mere, fastholder Skoleforeningens formand, Udo Jessen. Styrelsen går ikke ind for at afskaffe Skoleforeningens vidtforgrenede medlemsdemokrati til fordel for et centralt regionsråd. - Vi kan ikke tilslutte os mål og retning i regionsmodellen og afviser som logisk konsekvens heraf også en gennemførelsesundersøgelse af modellen.

Skoleforeningens formand er også betænkelig ved, at den præsenterede regionsmodel sidestiller en idrætsudøvers medlemskab i en sportsforening med forældres medlemskab i Skoleforeningen:

- Det kan ikke være rigtigt, at et medlem i en sportsklub skal få afgørende indflydelse på udviklingen i vores daginstitutioner og skoler, det må være forældrenes opgave. En muligvis flygtig deltagelse i en fritidsaktivitet kan heller ikke sammenlignes med et forældrepars valg om at sende deres børn i en dansk daginstitution og skole i op til 18 år.

Styrelsen tilslutter sig fuldt og helt at deltage i den planlagte Sydslesvigkonference i januar måned. 

- Vi ser frem til at diskutere, hvordan samarbejdet om indhold og målsætninger i mindretallet kan styrkes, siger Udo Jessen.