Politik er et vigtigt emne på timeplanen

Det er også skolens opgave at give de unge indsigt i politiske processer.

Politikerne i den slesvig-holstenske landdag er bekymret over politikerlede og lav valgdeltagelse. Inden jul kom de derfor med et udspil, som skal gøre politik mere levende og synlig for borgerne. Unge mennesker er særdeles vigtige i denne proces. Derfor ser politikerne også kritisk på udsagn om, at politik og valgkamp ikke hører til på for eksempel skoler.

- Valg er det centrale element i vores repræsentative demokrati, og politisk dannelse er en forudsætning for, at demokratiet fungerer, hedder det i en erklæring, som blev vedtaget i landdagen.

Ikke en nem opgave

SSWs gruppeformand i den slesvig-holstenske landdag Lars Harms, mener, at det for politikernes skyld handler om, at demokratiet og de demokratiske processer gøres håndgribelige for den enkelte. Politik skal gøres til en oplevelse.
Skoleforeningens formand, Udo Jessen er helt enig.

- Det kan være svært at få unge mennesker til at interessere sig for politik. Men med de rigtige emner og en god formidling er det muligt. Vi har lige set flere tusinde mennesker, blandt dem mange børn og unge, gå på gaden i Flensborg for at vise flag for mangfoldigheden og imod de kræfter i samfundet, som er imod det, der er anderledes. Det er noget, der optager de unge, og det kan være med til at få dem til at interessere sig for politik i det hele taget, siger Udo Jessen.

Landdagen opfordrer i sin erklæring skolerne i delstaten til at tage politiske emner op i undervisningen og invitere politikere ind i klasseværelserne.

Politisk neutralitet

Det vil man gerne i Skoleforeningen, hvor man har entydige holdninger i forhold til politisk neutralitet.
- Som forening lægger vi ikke skjul på, at Sydslesvigsk Vælgerforening er det parti, der taler de danske skolers og daginstitutioners sag. Det er også noget, vi siger til vores medlemmer, dvs. forældrene. I forhold til eleverne er det vores opgave at sørge for, at de får en bred og politisk neutral dannelse, siger Udo Jessen.

Daniel Dürkop